"Exlibris znak intymny"

Stanisław Mrowiński, malarz, grafik, ilustrator i karykaturzysta. Był też autorem 340 ekslibrisów, których wykonanie zakładało nawiązanie swoistego związku z człowiekiem, dla którego znak był przeznaczony.
Na wystawie, powstałej dla uczczenia 90. rocznicy urodzin artysty, zostaną zaprezentowane ekslibrisy Mrowińskiego ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Otwarcie wystawy Stanisława Mrowińskiego "Exlibris znak intymny"
Biblioteka Raczyńskich pl. Wolności 19, Galeria Atanazego otwarcie wystawy 19 marca 2018, godz. 18.00
Data: 13.03.2018, godzina: 11:20:00.