Jaszczury zostały nagrodzone

VIII Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotograficznej Osób Dojrzałych WYŚCIG JASZCZURÓW zakończył się 8 grudnia 2017 r. Tradycyjnie już przegląd nadesłanych filmów odbył się w poznańskim kinie MUZA.
Organizatorem festiwalu jest od początku Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK. Festiwal jest jedną z nielicznych inicjatyw, które zaistniały jako wydarzenia ważne dla twórczych osób z pokoleń doświadczonych twórców, niesłusznie paraliżowanych etykietką wiekową, szyldem: senior czy: emeryt.
     W tej kwestii nie mam złudzeń, że na tle faworyzowanych pomocą, promocją, dofinansowaniem i tak dalej młodych, znacznie jeszcze za mało umiejętnych, za to często zadufanych, roszczeniowych, nastawionych na kariery zamiast na zdobywanie kunsztu, wiedzy - festiwal ten przywraca godność właściwym czy odpowiednim osobom - zapaleńcom, borykającym się z życiem, prawdziwie utalentowanym, pełnym jednak barw indywidualizmu, dojrzałej myśli. A ich twórczość, to nie jeden biegun lecz cala przestrzeń.
     Ten poznański festiwal jest już utrwalonym zjawiskiem. Zarówno twórcy dziel filmowych i fotograficznych, jak i odbiorcy prezentacji konkursowych, to w większości ludzie 60 plus, którzy w życiu niejedno już przeszli i mają sporo do pokazania innym , podzielenia się w warstwie artystycznej swoimi emocjami. Barierą może być tylko kwestia wrażliwości artystycznej.
     Organizator festiwalu Towarzystwo PTAAAK dostrzegając potrzebę szkolenia warsztatu filmowców - amatorów już w roku ubiegłym zaplanował spotkania otwarte ze znanym reżyserem telewizyjnym Stefanem Mroczkowskim, który w tym roku został ambasadorem festiwalu. Każdy autor mógł zgłosić 3 filmy i 10 fotografii lub 3 cykle.
     W pokazach konkursowych uczestniczyły filmy i fotografie zrealizowane przez autorów, którzy w dniu zgłoszenia filmu lub fotografii mieli ukończone co najmniej 60 lat. Nowością VIII edycji festiwalu była kategoria filmów sporządzonych za pomocą telefonu. Filmy w tej kategorii nie mogły przekroczyć 30 minut. Krótkie filmy kręcone za pomocą smartfonow, są coraz bardziej popularne, a filmowanie za pomocą tego urządzenia jest bardziej dostępne dla niemal każdego użytkownika.
     W kategorii fotografia jury pod przewodnictwem Jacka Kulma nagrodę Jaszczura przyznało Jerzemu Mianowskiemu z Wągrowca oraz dwa wyróżnienia dla Elżbiety Ryłko z Poznania i Kazimierza Seredyńskiego z Poznania. Głosami publiczności zdobył Bohdan Kezik autor 45 minutowego obrazu pt. Impresario - zawód nieznany. Jury studenckie swoja nagrodę przyznało Marcinowi J. Januszkiewiczowi , który nadesłał na konkurs film Trzy stany skupienia.
     Ambasador tegorocznej edycji festiwalu znany twórca telewizyjny Stefan Mroczkowski prywatna nagrodę Jackowi Winkielowi autorowi filmu Taper i zapomniany ragtime. Film Trzy stany skupienia zdobył wyróżnienie jury studenckiego, które doceniło interesujący temat, poruszający rzadko odkrywane przed szeroką publicznością zagadnienia z zakresu biologii i chemii. Trzy stany skupienia zwraca także uwagę precyzyjną techniką wykonania, przejrzystością montażu i zdjęć.
Krzysztof Wodniczak
Data: 10.12.2017, godzina: 21:14:21.