Pokazać muzykę

Czwartego listopada w Auli Nova podwójna dawka koncertu „Pokazać muzykę”. Zespół Rytmiki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu podejmie próbę „pokazania muzyki”

poprzez gest, ruch i mimikę. Aula Nova • Sobota | 4 listopada 2017 | 10.00 i 12.00
Data: 25.10.2017, godzina: 10:24:16.