Festiwal Nowa Siła Kuratorska

W kwietniu i maju na terenie Wielkopolski odbywał się będzie Festiwal Nowa Siła Kuratorska organizowany przez studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Portał pokulture objął to wydarzenie patronatem medialnym.
Czym jest Nowa Siła Kuratorska?
    Nowa Siła Kuratorska jest platformą działań teatralnych i interdyscyplinarnych, w ramach której studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza specjalizacji „Programowanie i produkcja interdyscyplinarnych projektów teatralnych", prezentują projekty kuratorskie przygotowywane w ramach zajęć prowadzonych przez dr Agatę Siwiak. Wydarzenia koncentrują się na istotnych kwestiach społecznych i estetycznych, dla których medium stają się nowoczesne formy sztuki. Prezentacje odbywają się każdego roku od czterech lat. Tegoroczna edycja festiwalu ma na celu podjęcie działań nie tylko w Poznaniu, ale również w innych miejscach Wielkopolski. Poprzez działania artystyczne chce przyczynić się do rozwoju kulturalnego i społecznego całego regionu. Dotychczasowe edycje Festiwalu
    Trzecia edycja prezentacji projektów kuratorskich odbywa się pod nazwą Nowa Siła Kuratorska (pierwsza odbyła się pod nazwą „KuratorArt", kolejna - „Festiwal Miniatur Kuratorskich"). W poprzednie odsłony zaangażowali się wybitni współcześni artyści jak Mirosław Bałka (światowej sławy artysta, wystawiający w najważniejszych galeriach sztuki współczesnej na świecie np. w Tate Modern w Londynie czy Museum of Modern Art w Nowym Jorku ) i Izabella Gustowska (znana poznańska artystka video i perfrormerka, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu) oraz eksperymentalni artyści młodego pokolenia: studenci Uniwersytetu Artystycznego, teatr Automaton czy grupa Concrit. Kurator w sztukach performatywnych to osoba, która odpowiada za całokształt wydarzenia lub cyklu wydarzeń, mając koncepcję, układając program i decydując o merytorycznym wymiarze projektu. Kurator konfiguruje program wydarzenia od początku do końca, jest kompetentnym specjalistą do spraw marketingu, a także osobą budującą narrację wydarzenia zanurzoną w kontekstach społecznych i kulturowo-artystycznych. Kurator stara się działać innowacyjnie w społeczeństwie i w sztuce. Sygnalizuje problemy, korzystając z dorobku artystów innych dziedzin sztuki, a wszystko to w ramach jednego spójnego projektu (zastanawiając się nad rolą i ideą kuratorstwa zorganizowano w 2010 roku konferencję zatytułowaną: „Kurator w sztukach performatywnych: reforma czy fanaberia?"). O ile zjawisko kuratorstwa w sztukach wizualnych jest osadzona bardzo mocno, to w sztukach performatywnych jest ona wciąż praktyką nowatorską. Inicjatywa opiera się na idei prezentacji sztuki jako punktu wyjścia dla dyskusji na znaczące tematy społeczne, polityczne i egzystencjalne. Poszczególne wydarzenia są rezultatem całorocznych prac studentów specjalizacji „Programowanie i produkcja interdyscyplinarnych projektów teatralnych" - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jako pierwszy w Polsce umożliwił edukację w kierunku kuratorskim pod okiem specjalistów. Specjalizacja działająca w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk pozwala studentom kierunku humanistycznego zdobyć praktykę w zarządzaniu projektami artystycznymi, zwiększając szanse na zatrudnienie w przyszłości. Kierownikiem katedry jest prof. zw. Dobrochna Ratajczakowa. Nowa Siła Kuratorska, poprzez różne dyscypliny sztuki, podejmuje ważne społecznie i kulturowo tematy. Tematy projektów festiwalowych dotykają problemów bliskich współczesnemu człowiekowi: cielesności, napięć pomiędzy sztuką użytkową a artystyczną, sztuką popularną a kulturą wysoką oraz modą i designem.
Tegoroczna edycja Nowej Siły Kuratorskiej
     Bardzo istotną cechą tegorocznej edycji Nowej Siły Kuratorskiej jest nakierowanie większości projektów na działalność community art. Wynika to miedzy innymi z łączenia dwóch specjalizacji jakie oferuje kierunek Wiedza o teatrze: Interdyscyplinarne Projekty Teatralne oraz Teatr Wspólnot Lokalnych. Wiadomo, że sztuka pomaga budować tożsamość wielu społeczności i mniejszości obywatelskich, dlatego organizatorzy chcą aktywizować tych, którzy na co dzień nie mają możliwości uczestnictwa w kulturze. Podczas tej edycji skupią się więc na problemach niepełnosprawnych, seniorów, dzieci z mniejszych miejscowości, ale także jednostek zagubionych w dzisiejszym świecie. NSK ma być początkiem animacyjnych działań w każdej z tych społeczności, dlatego tak bardzo istotne są nasze umiejętności uzyskane dzięki specjalizacji Teatr Wspólnot Lokalnych. Podczas tej edycji pokazane zostanie, że seniorzy także mogą czynnie uczestniczyć zarówno w tworzeniu kultury, jak i jej odbiorze (projekt Plus/Minus [+/-]). Starość wcale nie jest dla nas końcem, a tylko pewnym etapem. Należy więc pokazać seniorom ich możliwości i zachęcać ich do działania. Podobne ambicje ma projekt Zbyt, którego celem jest włączenie mniejszości, jaką w naszym kraju są niepełnosprawni, do działań społeczno-kulturalnych. Autorzy projektu chcą zmieniać podejście zarówno do pełno- jak i niepełnosprawnych. Pragną pokazać, że każdy z nas jest taki sam, że jest tak samo piękny. Kolejny projekt - O czym nie można mówić, o tym należy milczeć - dotyczy problemu płciowej indoktrynacji dzieci. Autorzy chcą umożliwić najmłodszym wybór. Żeby chłopcy mogli bawić się lalkami, a dziewczynki samochodami. Projekt ten ma nie tylko poszerzać horyzonty sztuki i myślenia dziecka, ale także - a może w szczególności? - rodzica. Projekt 28 800 to próba odpowiedzi na pytanie, gdzie znajduje się człowiek w nowej, wirtualnej rzeczywistości? To przedsięwzięcie pokazuje zarówno niebezpieczeństwa utraty siebie, jak i korzyści płynące z wielości tożsamości w dzisiejszym świecie, rządzonym przez portale społecznościowe i fenomen zjawisk takich jak second life. Ostatni projekt tegorocznej edycji Nowej Siły Kuratorskiej - Bohaterowie, których nie ma - prześledzi fenomen nieobecności jako strategii twórczej zarówno w przestrzeni sztuk wizualnych jak i performatywnych. Projekt powstaje we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Cele festiwalu: - zwrócenie uwagi na ważne i nurtujące młodych ludzi problemy; - pogłębienie wiedzy twórców oraz odbiorców na temat postaci kuratora; - promowanie niezależnych artystów; - zdobycie przez studentów doświadczenia w organizowaniu festiwalu, zarówno jeśli chodzi o pracę produkcyjną, jak i programową; - wyjście z działaniami artystycznymi poza Poznań i dotarcie do większego grona odbiorców; - realizacja działań społecznych poprzez partycypację artystyczną; Rezultaty: - wzrost świadomości odbiorców na temat istnienia interesujących niezależnych artystów; - promowanie Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jako jednostki otwartej na nowe, ciekawe inicjatywy studentów; - zdobycie doświadczenia w pracy kuratora przez organizatorów.
Program wydarzenia można znaleźć na http://nowasilakuratorska.blogspot.com/2013/02/blog-post_10.html
Data: 06.05.2013, godzina: 08:35:00.