Nie sążnisty policzek

Podobno – ja chyba nigdy nie zetknęłam się z tym osobiście – rzeczą powszechną wśród Polaków jest mylić dwa bardzo podobnie brzmiące przymiotniki: sążnisty i siarczysty. Sążnisty odznacza się zawsze potężnymi rozmiarami – jest bardzo długi, albo bardzo wysoki. Siarczysty z kolei ma tylko duże natężenie. Dlatego przenośne użycie przymiotnika sążnisty zawsze musi mieć związek z długością


Dlatego nie ma sążnistych policzków. W zasadzie można by na tym zakończyć nasze cotygodniowe wycieczki językowe, ale przyjrzyjmy się przymiotnikowi sążnisty.

Pochodzi on od rzeczownika sążeń. W Polsce było to 1,90 m, w Rosji 3 arszyny – arszyn był w Rosji miarą długości do czasu wprowadzenia systemu metrycznego i wynosił ok. 0,7 m. I to właśnie jest powód tego, że przenośne użycie przymiotnika sążnisty musi zawsze mieć związek z pojęciem długości. Przykłady:

  • sążnisty list (czyli długi),
  • sążniste sprawozdanie (rozwlekłe),
  • sążniste przemówienie (długie),
  • sążnisty krok (długi).
Data: 27.09.2011, godzina: 09:20:00. Autor: Natalia Mikołajska