Dom Kultury wraca do Tramwajarza

Centrum Amarant i teatr MplusM wraz z fundacją TamiTu zostali operatorami opuszczonego od 6 lat Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego na poznańskich Jeżycach. Dzielnica znów będzie miała prawdziwy Dom Kultury.

Dziś poznaliśmy wynik ponad rocznych rozmów prowadzonych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych jak najlepiej wykorzystać opustoszały budynek przy ul. Słowackiego o powierzchni ponad 900 m kw.

– To zwieńczenie sześciu lat zabiegów, aby ten dom ożył ? podkreśla radna Katarzyna Kretkowska dziękując ZKZL za doprowadzenie sprawy do szczęśliwego, miejmy nadzieję, finału.

Spośród 7 oferentów uczestniczących w konkursie komisja wybrała program Centrum Amarant (to nawiązanie do funkcjonującego niegdyś w Domu Tramwajarza kina o tej nazwie). Centrum tworzą osoby związane z teatrem MplusM oraz fundacją TamiTu. W dużej mierze wywodzący się ze środowiska akademickiego UAM ? filolodzy, psychologowie i socjologowie ? od lat zaangażowani w organizację rozmaitych wydarzeń kulturalnych i społecznych (współpraca m.in. z Zakładem Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii UAM). Można o nich powiedzieć śmiało ,,pozytywnie zakręceni?…

Miasto swoje obiekty na tego typu działalność udostępnia bez czynszu. Ale ZKZL zdawał sobie sprawę, że dla tego typu organizacji również koszty eksploatacji będą za wysokie, tak więc i te wziął na siebie. Obecnie utrzymanie Domu Tramwajarza kosztuje 50 tys. zł rocznie. Ale gdy rozwinie się w nim działalność, koszty mediów wzrosną.

– Teraz nadzieja w operatorze, aby ten dom żył, bo Jeżyce są jedyną dzielnicą, która nie ma domu kultury ? podkreśla Anna Sarbach z Rady Osiedla Jeżyce, która na jego działalność wyasygnowała 100 tys. zł ze swego grantu.

– W Poznaniu jest wiele podmiotów zajmujących się kulturą. Ale ta koalicja wygrała komplementarnością oferty, zdolnością tworzenia więzi międzypokoleniowych i porozumiewania się ? stwierdza Marcin Kostaszuk, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta, podkreślając jak dużo pozytywnej energii wnoszą jej przedstawiciele. Toteż wybór był dla komisji dość oczywisty. – To jest partner, który daje to, czego nie dawali inni. Idźcie dalej, ale pod prąd ? dodał Kostaszuk.

Jak zaznacza Patryk Lichota reprezentujący centrum, to ma być Dom Kultury XXI wieku, łączący pokolenia, blisko mieszkańców, otwarty na inicjatywy oddolne różnych grup. Centrum Amarant ma być przede wszystkim ośrodkiem stanowiącym odpowiedź na potrzeby mieszkańców Jeżyc uczestnictwa w kulturze i szukający rozwiązań aktualnych problemów społecznych tej części Poznania (m.in. seniorów, czy trudnej młodzieży). Miejscem dostępnym dla lokalnej społeczności, otwartym na współpracę, na pomysły, które każdy może do niego wnieść. Centrum planuje bogaty program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych: koncerty, wystawy sztuk wizualnych, spektakle i warsztaty teatralne i taneczne, projekcje filmowe, program rezydencji artystycznej i wymiany międzynarodowej, czy najnowsze zjawiska związane z kulturą mediów, sztuką interaktywną oraz działaniami na styku kultury i biznesu. Centrum będzie też wspierało rozmaite projekty naukowe z obszaru socjologii i psychologii ? to, co dzieje się na styku różnych dziedzin, co wykracza poza tradycyjne ramy i pojęcia.

W Centrum Amarant znajdzie się również miejsce na restaurację i kawiarnię czynną od godz. 10 do 2 w nocy serwującą pomysłowe dania w przystępnych cenach.

Stałymi partnerami są działające na Jeżycach kluby senioralne: Klub Seniora Niezapominajka, Klub Seniora Jeżyce, zespół taneczny ,,Zakręcone Babki?. Są też inne organizacje kulturalne: Fundacja Ad Arte, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD KROWA, Kolektyw 1a, Kolektyw Kąpielisko, Stowarzyszenie Lepszy Świat, Fundacja Pogranicze oraz szereg organizacji zagranicznych.

Operatorzy planują organizować w centrum festiwale: FRIV Festival, Poznan Slavic Fest, Balkan Film Festival, a także część wydarzeń SHORT WAVES Festival i festiwalu Ukraińska Wiosna.

Uroczyste otwarcie Centrum Amarant odbędzie się na powitanie wiosny 21 marca, na które przygotowano bogaty, całodzienny program.

– Skoro operatorzy otrzymują budynek za darmo, miasto będzie oczekiwało rozliczenia się z działalności po dwóch latach ? zapowiada Jarosław Pucek, prezes ZKZL.

Ale aż tak długo na podsumowanie nie zamierza czekać wiceprezydent Agnieszka Pachciarz, która zapowiada bieżące przyglądanie się tej działalności, ale podkreśla też niezwykle ważny jej aspekt społeczny.

– Ta działalność silnie związana jest także z miejskim ruchem rewitalizacji ? podsumowuje pani wiceprezydent.

Program działalności CENTRUM AMARANT przygotowany przez: Patryka Lichotę, Dawida Dąbrowskiego oraz Borysa Słowikowskiego przewiduje:

I. zaprojektowanie działań odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności: poprzez otwarte spotkania poświęcone działaniom placówki i sprawom dzielnicy Jeżyce, a także udostępnienie przestrzeni dla prowadzenia konsultacji społecznych w sprawach dotyczących dzielnicy Jeżyce. Współpraca z Instytutem Socjologii UAM,

1. działania na rzecz we współpracy z Jeżyckimi seniorami, stanowiącymi niezwykle liczna i istotną grupę społeczną w tej dzielnicy:

a) przeciwdziałania różnym formom wykluczenia (m.in. ekonomiczne),

b) integracja i wymiana informacji między różnymi grupami wiekowymi,

c) współpraca z zagranicznymi partnerami w ramach Europejskiego programu Erasmus+Strefa Seniora,

d) projekty lokalne: dancingi, udostępnianie miejsca spotkań zespołowi tanecznemu, zajęcia komputerowe dla seniorów (planowane pozyskanie środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji), planowane stworzenie strony internetowej redagowanej przez seniorów,

e) warsztaty artystyczne,

2. pracownia dla dzieci i młodzieży

3. punkt informacyjny

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) wielkoformatowa mapa Jeżyc

c) tablica ogłoszeniowa

d) strona internetowa, strona na portalu Facebook

II. Sala Amarantowa

1. Koncerty

2. Teatr

3. Kino

4. Ruch ? warsztaty z technik tańca współczesnego dla tancerzy i osób początkujących

III. Klubokawiarnia

Lokal gastronomiczny o silnej funkcji uspołeczniającej:

a) -abonamenty obiadowe,

b) -inicjatywy cykliczne dot. tradycyjnej potrawy w Wielkopolsce,

c) -warsztaty kulinarne dla dzieci

IV. Pracownia warsztatowa

Prowadzenie różnego rodzaju warsztatów artystycznych, plastycznych, technicznych,

fotograficznych, filmowych, literackich.

V. Pracownia dźwiękowa.

W Centrum Amarant będzie można nagrywać muzykę kameralną, chóralną, formacje akustyczne i elektroniczne. Przestrzeń studyjna skupiać będzie wokół siebie jeżyckie zespoły i młodych muzyków.

VI. Galeria Silverado

Kontynuacja działań galerii, ukierunkowanej na działania eksperymentalne w obrębie

szeroko rozumianej praktyki kuratorskiej i wystawienniczej. Działanie Galerii będzie dostosowane do miejsca, w którym będzie funkcjonowała, biorąc pod uwagę specyfikę zarówno historyczną jak i aktualny kontekst.

VII. Współpraca

1. Współpraca z innymi organizacjami: Fundacja Edukacji Kulturalnej AD ARTE, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD_KROWA, Fundacja Art.-On, Stowarzyszenia Lepszy Świat, Poznański Bank Czasu, Wolontariat MOPR w poznańskich rodzinach, Twórz-my, Targi Różności, Fundacja Pogranicze.

2. Program Współpracy Międzynarodowej.

Wymiana Artystów pomiędzy Poznaniem a Shenzhen (Chiny), FRIV FESTIVAL (Poznań?Wiedeń, Poznań?Palermo, Polska ? spotkanie muzyków najprężniej działających ośrodków muzyki improwizowanej w kraju oraz inne.

Poza działalnością festiwalową, zamiarem jest stworzenie aktywnej sceny muzyczne

tego miejsca. Ponadto program współpracy Polsko-Niemieckiej, Działalność Sztuka, Nauka i Technologia. Dodatkowo działalność dla osób niepełnosprawnych ? koordynowane przez Stowarzyszenia Na TAK.

Zamiarem Centrum Amarant jest goszczenie rezydentów ? twórców oraz grupy realizujące projekty społeczne.

PROGRAM Studio Teatr Castingowy mplusm

I. Cele i obszary działań

1. Integracja: spotkania Klubu Książki,, sąsiedziska i śniadania sąsiedzkie, kiermasze,

konwersacje w językach obcych, relacja z podróży.

2. Kultura: teatr (spektakle teatralne Teatru mplusm, przeglądy teatralne, Scena

Słowiańska), film (przeglądy filmowe, spotkania tematyczne), wystawy (fotografia, grafika, projekcja, miasto/ulica), muzyka (koncerty Młodych i Zdolnych, Scena Muzyczna Seniorów, koncerty muzyki słowiańskiej)

3. Edukacja i Rozwój: warsztaty artystyczne dla dzieci, dorosłych i seniorów, warsztaty edukacyjno-pedagogiczne, warsztaty filmowe, warsztaty instrumentalne i wokalne, warsztaty Dziadkowie dzieciom, sztuka jako forma mówienia o rzeczach ważnych, spotkania z ciekawymi ludźmi, spektakle edukacyjne, Artterapia, Rodzinne czytanie, język migowy i język Braila, historia na dziś

4. Spotkania i Imprezy: Imieniny Ulic Jeżyckich, ?Jak dobrze mieć sąsiada?, Imprezy

tematyczne i okazjonalne.

II. Działania bezpłatne i komercyjne

1. Klub Seniora

2. Klub Młodego Jeża

3. Generalne próby Teatr mplusm

4. Scena OTWARTA – HYDE PARK

5. Sąsiedziska

Na zdjęciu: Wewnątrz dawnego Domu Tramwajarza przed dwoma laty przeprowadzono poważny remont, tak więc operator otrzymuje przyzwoite wnętrza. Ale na remont elewacji trzeba będzie jeszcze poczekać

x

Zobasz także

15. MFF WATCH DOCS

Od 20 do 25 października we Wrocławiu odbywać się będzie się 6. American Film Festival. ...