„Kościoly romańskie w Polsce”

Biblioteka Raczyńskich i Stowarzszenie Historyków Sztuki, Oddział Poznan zapraszają na spotkanie z prof. Jarosławem Jarzewiczem, autorem książki „Kościoły romańskie w Polsce”. Odbędzie się ono 24 marca w Filii Sztuki przy ul.Wronieckiej.To inauguracja cyklu poświęconego poznańskim autorom i wydawcom książek o sztuce.
Prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz Kierownik Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej, wicedyrektor Instytutu Historii Sztuki. Studia historii sztuki odbył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 1978-1983. Jeszcze przed ich ukończeniem podjął pracę w Instytucie Historii Sztuki UAM, gdzie pracuje do dziś. W roku 1992 obronił pracę doktorską Architektura Nowej Marchii w okresie Askańczyków i Wittelsbachów, napisaną pod kierunkiem prof. Szczęsnego Skibińskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2006 roku na podstawie rozprawy Świątynia pamięci. O kościele-mauzoleum Raczyńskich w Rogalinie. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień sztuki średniowiecznej (szczególnie architektury), a także architektury przełomu XVIII/XIX w.

x

Zobasz także

Prahistoryczna Macedonia w Archeologicznym

Eksponaty obrazujące codzienne życie w prahistorycznej Macedonii ? pochodzące ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Salonikach ...