Zzieleniali święci atakują

We wtorek 6 grudnia 2011, w Mikołajki, znalazłem się na placu Wolności w Poznaniu i zostałem zaatakowany przez zielonych, pewnie ekologicznych, Świętych Mikołajów. Celowali do mnie z worków pełnych cukierków – były to bardzo dobre, bo miękkie i nie zaschnięte, krówki mordoklejki. Zieloni Mikołajowie promowali Program Operacyjny UE ?Infrastruktura i Środowisko?. O co chodzi?
Program Operacyjny ?Infrastruktura i Środowisko?

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia ludzi, a także środowiska, w którym żyją, ich kultury narodowej i rozwijaniu spójności terytorialnej na terenach, w których mieszkają. W ramach Programu zadania z zakresu kultury mają być realizowane w ramach XI priorytetu ?Kultura i dziedzictwo kulturowe?. Jego główny cel to wykorzystanie właśnie kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim, ich potencjału dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Natomiast cele szczegółowe sprowadzają się do ochrony, rozwoju i poprawy dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, a także do dbania o infrastrukturę szkolnictwa artystycznego, czyli wsparcie jego rozbudowy i modernizacji. Program nie zapomina też o dziedzictwie kulturowym, a w tym szczególnie zabytkach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Kultura i polski dorobek kulturowy traktowane są w priorytecie jako jeden z głównych elementów wpływających na pozytywny wizerunek kraju, identyfikujący i kształtujący obraz Polski w świecie. To także element przewagi strategicznej w procesie definiowania miejsca i pozycji naszej ojczyzny w Unii Europejskiej. Kultura bowiem pełni istotną funkcję w życiu społecznym, integrując i budując poczucie tożsamości ? tej regionalnej i tej narodowej. Wspiera też rozwój współpracy międzynarodowej i kształtowanie wspólnej, europejskiej tożsamości kulturowej i społecznej.

Do tej pory samorządy, przedsiębiorcy, urzędy, instytucje kultury i ochrony zdrowia oraz uczelnie wyższe w całym kraju pozyskali łącznie na realizację 1200 dużych inwestycji ponad 79 miliardów złotych, czyli 70 % dostępnych funduszy unijnych w Programie ?Infrastruktura i Środowisko?.

Programowa kultura

Do tej pory zrealizowano dwa wielkie projekty. Pierwszy z nich to budowa centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które klasyfikowane jest jako dorobek zmarłego Prezydenta Lacha Kaczyńskiego, chociaż pieniądze do budowy pochodziły z Unii. Centrum otwarto w listopadzie 2010, a w połowie tego roku zwiedzającym udostępniono także planetarium. Stanowi ono kwintesencję nauki przez zabawę – Centrum jest doświadczalnym rajem dla poszukiwaczy przygód. Drugi wielki kulturalny projekt finansowany z Programu ?Infrastruktura i Środowisko? to zabezpieczenie przed zniszczeniem unikalnych zbiorów kinematografii okresu przedwojennego. Filmoteka Narodowa bowiem realizuje projekt unijny i wieczyście zabezpiecza cyfrową rekonstrukcję swojej kolekcji – projekt podejmuje wyzwanie cywilizacyjne i jest także szansą na upowszechnianie kultury i zachowanie wycinka przedwojennej historii. Czekamy teraz na kulturalne pomysły związane z Poznaniem.

6 grudnia 2011

Na ulicach 8 polskich miast – Warszawa, Wrocław, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Białystok, Lublin i Szczecin – niemal 100-osobowa ekipa Zielonych Mikołajów, ambasadorów Programu ?Infrastruktura i Środowisko?, spotykała się z mieszkańcami. Zzieleniali Mikołajowie rozdawali 30 000 pocztówek, 350 kg krówek mordoklejek (mniam, mniam) oraz 2700 folderów informacyjnych. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków zapoznało się już z efektami unijnych inwestycji w swoim mieście, regionie oraz w całym kraju (zapoznałem się i ja, a teraz zapoznaję, mam nadzieję, również Państwa). Na realizację tych inwestycji do roku 2015 przeznaczono w Programie ?Infrastruktura i Środowisko? 27,9 mld euro z Unii (czyli kupę pieniędzy).

Ekologiczni Mikołajowie spotkali się w Mikołajki z dużym zainteresowaniem przechodniów, którzy bardzo chętnie przyjmowali oferowane im słodycze, pocztówki oraz foldery prezentujące efekty projektów związanych z Programem ?Infrastruktura i Środowisko? (ja trochę przewrotnie rozpocząłem rozmowę z nimi od stwierdzenia, że nie wierzę w zielone Święte Mikołaje, ale potem było bardzo miło).

W tym szczególnym dniu Zieloni Mikołajowie nie zapomnieli także o chorych najmłodszych. Do małych pacjentów, bo szpitale też są beneficjentami Programu, trafiło 800 paczek z prezentami.

Organizatorem mikołajkowego wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Więcej o akcji można znaleźć tutaj.

x

Zobasz także

Jak Paderewski do Poznania

Liczni pasażerowie na poznańskim Dworcu Głównym PKP w Poznaniu byli w niedziele 15 grudnia, grubo ...