Zrozumieć operą współczesną

Każda opera była kiedyś współczesna. Oswojeni z kompozycjami sprzed stu lat, nieufnością reagujemy na propozycje powstające dzisiaj. Jak się nauczyć ich słuchać? Na co warto zwrócić uwagę? Czy naprawdę są one ?trudne?? O wyzwaniach, jakie odbiorcy i realizatorom stawiają współczesne dzieła, opowie dr hab. Krzysztof Moraczewski ? adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM, popularyzator muzyki XX wieku. 12 marca, czwartek, godz. 18:00, Sala im. W. Drabowicza, Teatr Wielki w Poznaniu, wstęp wolny

x

Zobasz także

Prahistoryczna Macedonia w Archeologicznym

Eksponaty obrazujące codzienne życie w prahistorycznej Macedonii ? pochodzące ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Salonikach ...