Żłóbki wielkopolskie

W sobotę 10 grudnia o godz. 12.00 w Muzeum Narodowym w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego otwarta zostanie pokonkursowa wystawa ?ŻŁóBEK WIELKOPOLSKI?. Konkurs jest organizowany przez Muzeum Narodowe w Poznaniu wraz z inicjatorem konkursu – Gimnazjum w Robakowie pod Poznaniem oraz Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania i Fundacją ARS.

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 1998 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Gimnazjum w Robakowie, Błażeja Chwalińskiego. Kolejne lata przyniosły rozwój konkursu ? wzrost liczby uczestników ze szkół Powiatu Poznańskiego (200 ? 250 prac) oraz zainteresowania mediów oraz widowni. Wszystkie prace co roku pokazywane są na specjalnej wystawie w Muzeum Narodowym w Poznaniu a przyznawane nagrody wręczane są w trakcie uroczystego wernisażu. Prezentowane prace, zawsze wykonane ze szczególną starannością, ukazują dziecięcą fantazję i radość, stając się znakomitym, wielobarwnym elementem stymulującym atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Jednym z warunków regulaminu konkursu jest odwołanie się w prezentowanych szopkach do charakterystycznych dla Wielkopolski symboli w architekturze, legendach i ważnych wydarzeniach historycznych, które zgodnie z dawnymi tradycjami, mogą także być włączone do szopkowego teatru. Celem konkursu jest także rozbudzenie wiedzy o tradycji, wrażliwości i poczucia własnej tożsamości.

Jury Konkursu zwraca szczególną uwagę m.in. na tradycyjny sposób pojmowania szopki, na formę i nawiązania do regionu, odniesienia do legend, świata baśni i symboli regionu. Jury bierze pod uwagę także stronę plastyczną: kolorystykę i wykorzystane materiały. Ważną rolę odgrywa sposób wykonania postaci, który często decyduje o przyznaniu wyróżnienia.

Od kilkunastu lat w konkursie bierze udział coraz większa grupa dzieci i młodzieży szkolnej ? od przedszkola do klas szkół średnich podzielonych na poszczególne kategorie wiekowe. Przewidziano także formułę otwartą – bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych – dla wszystkich, którzy pragną startować w konkursie.

Kuratorzy:
Olga Gogolewska – artysta plastyk z Gimnazjum w Robakowie i Witold Przewoźny z Muzeum Etnograficznego – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Bilety:
8 zł ulgowy i 12 zł normalny.

Wystawa w Muzeum Narodowym będzie czynna do 15 stycznia 2012 roku.

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...