Wszystko o twórczyni Rodła

8 maja rozpoczyna się w Poznaniu ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W Bibliotece Raczyńskich zaczynamy 8 maja ze spotkaniem poświęconym Jance Kłopockiej – twórczyni znaku Rodła:8 maja (godz. 18.00) sala 5 Nie tylko o znaku Rodła – spotkanie z Tomaszem Lissowkim redaktorem książki „Janka Kłopocka”. W spotkaniu weźmie udział również Prezes Stowarzyszenia Rodu Kłopockich – Krzysztof Kłopocki. (współorganizatorem spotkania są Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki i Stowarzyszenie Rodu Kłopockich)
X X X
Janina Kłopocka ur. się 18 sierpnia 1904 r. w Koźminie. Rodzice w celach zarobkowych przenieśli się do Berlina. Tam Janina, w 1921 r. ukończyła liceum o profilu handlowym, a następnie podjęła studia w Berlińskiej Szkole Sztuk Plastycznych, które ukończyła w 1925 r. Studia artystyczne kontynuowała w Warszawie, grafikę u prof. Władysława Skoczylasa, rysunek u prof. Mieczysława Kotarbińskiego. Była działaczką Związku Polaków w Niemczech i autorką ?Rodła? ? znaku graficznego tej organizacji. W okresie okupacji działała w konspiracji. Zagrożona aresztowaniem przeniosła się do Częstochowy. W gruzach Warszawy przepadł jej bogaty dorobek artystyczny. Po wojnie działała na Opolszczyźnie. W dniu 3 wrześniu 1949 r. aresztowano ją i oskarżono o działalność nacjonalistyczną w grupie ?Zadruga?. Więzienie opuściła w 1953 r. z ciężkim uszczerbkiem zdrowia. Zmarła 2 lutego 1982 r. w Warszawie. Jest pochowana w Oleśnie.
W pierwszej część książki, biograficznej, Jan Lissowski opublikował fragment nie opublikowanego artykułu z 1983 r. ?Młodość autorki Rodła? pt. Ich Heisse Klopocka!. Tomasz Lissowski w rozdziałach: W Konspiracji, Czesław Machaj Opowiada i ?Kadra? i ?Zryw? w Powstaniu odsłania kulisy wojennej i powojennej konspiracji i losów ich bohaterów. W rozdziale Misja w Oleśnie wykorzystano fragment artykułu Janki pt. ?Takie były początki? opublikowanego w ?Głosie Olesna? 7(1972), s.112-117. Jan Lissowski podsumowująco pisze rozdziały Warszawa 1957-1970 i Sztandar z Rodłem. W opracowaniu Krzysztofa Kłopockiego znalazło się Drzewo genealogiczne Rodu Kłopockich oraz Kalendarium, życia i twórczości Janiny Kłopockiej. W części drugiej pt. ?Twórczość? opracowanej przez Martę Lissowską przedstawiono prace artystyczne (akwarele, pastele), graficzne (litografie, sucha igła, drzeworyty, linoryty), rysunki wykonane tuszem, ołówkiem, temperą. Na koniec pokazano reprodukcję arkusza znaczków pocztowych z Rodłem wyemitowanym przez Pocztę Polską w 1972 r. drukowanym rotograwiurą. Książkę kończy rozdział ?Podziękowania? Krzysztofa Kłopockiego odsłaniający kulisy powstania książki oraz funkcjonowania stowarzyszenia, którym autor kieruje. Książka zasługuje na uwagę: bibliofilów, miłośników grafiki i miłośników historii Polski. W książce, jak w soczewce, poprzez ukazanie losów Janiny Kłopockiej możemy prześledzić losy Polaków w Niemczech i w Polsce w XX wieku. Kazimierz Krawiarz JANKA KŁOPOCKA pod red. Tomasza Lissowkiego ( STOWARZYSZENIE RODU KŁOPOCKICH IM. JANINY KŁOPOCKIEJ WARSZAWA-KOŹMIN 2014)
„Janina, Janka, Jania. Dla jednych – pomnik ze spiżu, postać historyczna, niezłomna bojowniczka o polskość Ziem Zachodnich i Północnych, działaczka Związku Polaków w Niemczech, bezskutecznie poszukiwana przez Gestapo. Dla drugich – wybitna artystka-graficzka, słuchaczka uczelni artystycznych w dwóch europejskich metropoliach, uczennica profesorów Ludwiga Bartninga i Władysława Skoczylasa, pokorna służka Sztuki, pilnie rozważająca zarówno prace mistrzów renesansu i impresjonizmu, jak i najnowsze tendencje w świecie artystycznym; przynajmniej jedno z Jej własnych dzieł ma przymiot nieśmiertelności…” ze wstępu T. Lissowkiego .
V V V
W programie również: 12 maja (godz. 16.00) sala 1 Wtorek dla Seniora: Widokówka od Barańczaka. O wierszach i prywatnej korespondencji – wykład Tomasza Umerle (IFP UAM) 14 maja (godz. 16.00) sala 5 Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat poprowadzi Joanna Krzyżanek. Autorka książek o Cecylce Knedelek prowadzi warsztaty literackie, teatralne, plastyczne i kulinarne. Pisze opowieści, wiersze i bajki. Z jej książek możemy dowiedzieć się jak jak z gałganka stworzyć lalkę, uprawiać ogródek, jak zachować się dobrze w różnych sytuacjach… więcej. 14 maja (godz. 18.00), sala 1 Spektakl teatru castingowego MplusM pt. Jeremi. Mężczyzna piosenny. W setną rocznicę urodzin Jeremiego Przybory. Scenariusz, pomysł i inicjatywa: Katarzyna Ewa Wojtaszak reżyseria: Anna Szymczak aranżacje piosenek: Kuba Unolt elementy scenografii: Izabella Hołosyniuk i Barbara Gazdecka 15 maja (godz. 18.00), sala 1 Spotkanie z Tomaszem Rożkiem – autorem książek Nauka – to lubię: kosmos i Nauka – to lubię: od ziarnka piasku do gwiazd, fizykiem i dziennikarzem naukowym, uhonorowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i serwis ?Nauka w Polsce? tytułem Popularyzatora nauki.
Anna Kozłowska Dział Koordynacji Działalności Kulturalnej i Promocji Biblioteki Raczyńskich pl. Wolności 19 61-739 Poznań tel. (61) 8858 955 tel. kom. 660 086 380 www.bracz.edu.pl BBBB

x

Zobasz także

Jak Paderewski do Poznania

Liczni pasażerowie na poznańskim Dworcu Głównym PKP w Poznaniu byli w niedziele 15 grudnia, grubo ...