Wrony jedzą orzechy

Raczej nie w naturze ? wrony to co prawda ptaki wszystkożerne, preferujące jednak głównie pokarm zwierzęcy, a jeśli chodzi o rośliny, to w ich diecie dominują trawy, zboża, ziemniaki, różne jagody i rośliny kapustowate. Żadnych orzechów. Nam jednak wrony będą jeść orzechy, aż nie dowiemy się jak odmieniać nazwiska: Wrona, Orzech i Świder w liczbie mnogiej.
Po pierwsze na pewno nie Wrony, Orzechy, Świdry, co się czasami słyszy (pewnie pod wpływem formy Paździochy z serialu ?Świat według Kiepskich”). Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Jezyka Ojczystego i dlatego warto dowiedzieć się jak powinno się mówić.

Zawsze mówimy i piszemy:

Mianownik (M) Kto? Co? + Wołacz(W) O! (Witaj)
Państwo Anna i Andrzej Wronowie, Jan i Maria Orzechowie, Wanda i Maciej Świdrowie.

Dopełniacz (D) Kogo? Czego? (nie ma) + Biernik (B) Kogo? Co? (lubię)
Wronów, Orzechów, Świdrów;

Celownik (C) Komu? Czemu? (daję)
Wronom, Orzechom, Świdrom;

Narzędnik (N) Z kim? Z czym? (idę)

Z Wronami, z Orzechami, ze Świdrami;

Miejscownik (MS) O kim? O czym? (mówię)
O Wronach, o Orzechach, o Świdrach.

Uwaga:

Dużym błędem jest pozostawianie któregoś z wymienionych nazwisk w liczbie pojedynczej, np. Anna i Andrzej Wrona.

x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...