Wojenne spotkanie galeryjne

W Galerii Miejskiej Arsenał na Starym Rynku 6 (tel. 61 852 95 01 lub 02) w środę, 22 lutego 2012, o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie wokół książki pt. ?Ramy wojny? Judith Butler. Będzie to również próba zarysowania projektu budowy nowej lewicowej perspektywy, pozwalającej połączyć walkę przeciw dyskryminacji mniejszości kulturowych i seksualnych. Wstęp wolny.

W debacie wezmą udział: Przemysław Wielgosz, dr Monika Bobako, dr Marek Woszczek oraz Karolina Sikorska, a dyskutować będą na temat koncepcji przedstawionych w książce: o obrazach wojen i przemocy w mediach oraz kulturze wizualnej, współczesnych formach sortowania i hierarchizacji życia ludzkiego, uwikłania ruchów na rzecz praw mniejszości w nowe postacie kulturowego rasizmu.

[…] cyfrowe zdjęcie może wejść do obiegu poza murami Abu Ghraib, a prawnicy konstytucyjni wynoszą poezję z Guantánamo i doprowadzają do opublikowania jej na całym świecie. Zostają tym samym ustanowione warunki zdumienia, oburzenia, odrazy, podziwu i odkrycia ? w zależności od ram, w jakie ujęta zostaje dana treść w różnym czasie i miejscu.

Judith Butler, Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?,


Organizatorzy:

?Le Monde Diplomatque? ? edycja polska miesięcznika,
Galeria Miejska ?Arsenał? w Poznaniu.

Judith Butler ? (ur. 1956) filozofka amerykańska, profesorka literatury porównawczej i retoryki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Autorka książek m.in. ?Uwikłani w płeć? (1990, wyd. pol. 2008), ?Bodies that matter. On the dicursive limits of sex? (1993), “Walczące słowa? (1997, wyd. pol. 2010), ?Precarious Life: The Powers of Mouning and Violence? (2006).

Przemysław Wielgosz
– (ur. 1969) dziennikarz i publicysta lewicowy. Działał w polityczno-artystycznej wspólnocie Komuna Otwock. Obecnie jest redaktorem naczelnym polskiego wydania miesięcznika ?Le Monde diplomatique?. Autor książki ?Opium globalizacji? (Warszawa 2004).

dr Monika Bobako
? absol¬wentka filozofii na UAM oraz gender studies na Uniwersytecie Środkowoeuropej¬skim w Budapeszcie. Adiunkt w Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu. Interesuje się kwestiami rasy i rasizmu, multikuturalizmu oraz problematyką femnistyczną, zwłaszcza w kontekście filozofii politycznej, socjologii wiedzy i problemów świata postkolonialnego. W ramach Pracowni Pytań Granicznych organzuje ogólnouniwersyteckie interdyscyplinarne cykle wykładowe.

dr Marek Woszczek ? filozof, historyk religii, psycholog, doktor filozofii (rozprawa ?Kategoria ukrytej całości przyrody a ontologiczne aspekty mikrofizyki”), od 2008 r. adiunkt w Instytucie Filozofii UAM, członek zespołu Pracowni Pytań Granicznych.

Karolina Sikorska ? kulturoznawczyni, absolwentka Podyplomowych Studiów z Zakresu Gender na UJ-ocie, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych UAM (kulturoznawstwo). Interesuje się mediami audiowizualnymi i problematyką feministyczno-genderową w obszarze sztuki i kultury popularnej.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...