W Galerii Starożytnej

W tę niedzielę, 8 stycznia 2012, o godz. 12.00 w Galeria Malarstwa i Rzeźby (przyziemie w starym skrzydle) w poznańskim Muzeum Narodowym mieszczącym się przy al. Karola Marcinkowskiego 9, odbędzie się kolejne ?Spotkanie Niedzielne w Galerii Sztuki Starożytnej?. Dotyczyć ono będzie sztuki starożytnej obecnej w muzealnych zbiorach.

Figurka grobowa, Egipt, Nowe Państwo,
pocz. XIX dynastii, XIII w. p.n.e.

17 grudnia 2011 roku została otwarta ekspozycja stała prezentująca sztukę starożytną znajdującą się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. W ramach ?Spotkania Niedzielnego? oprowadzi po niej Jan Szymkiewicz, kurator Galerii Sztuki Starożytnej.

Kształt Galerii Sztuki Starożytnej pomyślany został jako mała panorama kultur starożytnych, z akcentem położonym na ukazanie ich walorów artystycznych. Galeria obejmuje kultury: starożytnego Bliskiego Wschodu wraz z Egiptem, antyczną po prekolumbijskie. Trzon eksponatów pochodzi ze zbiorów własnych muzeum. Pozostałe zabytki życzliwie użyczone zostały przez krajowe muzea i uniwersytety. Właściwy pokaz sztuki starożytnej poprzedzają w prologu przykłady jej późniejszej recepcji w postaci nowożytnych kopii rzeźby greckiej i rzymskiej. Sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu obejmuje Kartaginę, najpotężniejszą kolonię fenicką oraz Syro-Palestynę. Wyodrębniono Egipt z jego charakterystycznymi zjawiskami artystycznymi. Centralnym elementem pokazu jest galeria rzymskiego portretu cesarskiego, wyjątkowa w zbiorach polskich, wzbogacona o poczet cesarzy rzymskich na monetach. Prezentację sztuki rzymskiej zamyka sekwencja bizantyjska. Sztuka grecka, szeroko rozprzestrzeniona w koloniach zwraca uwagę plastyką rzeźby, waz i monet. W krąg wzajemnych oddziaływań kulturowych Grecji i Rzymu włącza się sztuka etruska. Panoramę kultur starożytnych zamyka, wyodrębniona, sztuka prekolumbijska z Mezoameryki (Ameryka Środkowa) i obszaru Wyżu Andyjskiego.

Ekspozycję Galerii Sztuki Starożytnej uzupełniają zabytki znajdujące się obecnie w Zamku w Gołuchowie. W zamku tym do 1939 roku znajdowała się, stworzona pod koniec dziewiętnastego wieku, jedna z najcenniejszych w Europie prywatnych kolekcji dzieł sztuki, w tym z szczególnie interesującym greckim malarstwem wazowym. Kolekcję stworzyli: Izabella z ks. Czartoryskich wraz z mężem hr. Janem Działyńskim. Po burzliwych perypetiach drugiej wojny światowej większa część kolekcji znalazła się w Muzeum Narodowym w Warszawie. W Gołuchowie natomiast można obejrzeć fragment zbiorów m.in. ze słynnymi wazami gołuchowskimi.

Bilety:

12 zł ? normalny,
8 zł – ulgowy.

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...