VI ” Wyścig Jaszczurów”

VI Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej I Fotograficznej Osób Dojrzałych ?Wyścig Jaszczurów? odbędzie się w dniach 16-19 października 2014r. w Poznaniu w kinie ?MUZA? . O zawirowaniach pomiędzy organizatorami Wyścigu Jaszczurów czytaj na końcu artykułu. Jak przewiduje regulamin w pokazie konkursowym mogą uczestniczyć filmy i fotografie zrealizowane przez autorów, którzy w dniu zgłaszania filmu lub fotografii mają ukończone co najmniej 60 lat. W przypadku pracy zbiorowej przynajmniej jeden z twórców musi mieć ukończone 60 lat . Dzieła zgłoszone na festiwal nie mogą być realizacjami komercyjnymi . dopuszcza się jednak prace realizowane przez niezależnych producentów i fotografików, które finansowane są lub współfinansowane ze środków publicznych. Filmy i fotografie nie mogą mieć charakteru promocyjnego lub reklamowego i muszą to być prace wyłącznie powstałe nie wcześniej niż 2005r. Czas trwania filmu nie może przekraczać 60 min. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 filmy i 10 fotografii lub 3 cykle zdjęć . Termin nadsyłania prac wraz z kartą uczestnictwa upływa 25 września 2014r. Filmy i fotografie należy zgłaszać pod adresem ? POLSKIE TOWARZYSTWO ARTYSTóW, AUTORóW, ANIMATORóW KULTURY PTAAAK ,ul. Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań .
Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za zgłoszenie filmu lub fotografii. Organizator festiwalu powołuje dwie komisje kwalifikacyjne (jedną dla filmów, drugą dla fotografii) celem weryfikacji zgodności zgłoszonych prac z regulaminem oraz wyeliminowania prac o niskich walorach artystycznych , a także nie spełniających wymogów technicznych. Autor zgłaszający film lub fotografie na festiwal wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatną prezentację podczas projekcji konkursowej i innych imprez promujących festiwal. Ponadto wyraża również zgodę na emisję 1,5 minutowego fragmentu filmu w telewizjach regionalnych i ogólnopolskich w celach promocyjnych festiwalu ?Wyścig Jaszczurów?. W tym roku VI Festiwal ?Wyścig Jaszczurów? wzbogaci się o nowy element muzyczny; sygnałem festiwalu będzie skomponowana przez Krzysztofa Wodniczaka piosenka ?Wyścig Jaszczurów? .
OŚWIADCZENIE: Nawiązując do przesłania kolejnego,nieprawdziwego pisma do Twórców filmowych i fotograficznych dotyczących VI Festiwalu „Wyścig Jaszczurów” muszę zabrać głos – wyjaśnienie i przedstawić status quo,aby adresaci odnalezli punkt postrzegania rzeczywistości. Od momentu,czyli od 18 grudnia 2013 r. kiedy Jerzy Jernas nie został wybrany przez Walne Zebranie prezesem – a bardzo o to zabiegał-,ani nie wszedł do Zarządu naszego Towarzystwa i kiedy Zarząd i Komisja Rewizyjna wielokrotnie zwracali się do niego rozliczenia finansowe i zwrot dokumentów finansowych z lat ubiegłych Jerzy Jernas zaczął oczerniać PTAAAKa żądając nawet jakiegoś wynagrodzenia za rzekoma jego „pracę” podczas VI Festiwalu „Wyścig Jaszczurów”.Okazał się nielojalnym wobec Towarzystwa,wręcz pieniaczem i Zarząd postanowił go skreślić z listy członków Polskiego Towarzystwa Artystów,Autorów,Animatorów Kultury PTAAAK. W związku z jego notorycznymi „unikami” ,niepłaceniem zaległych rachunków i przetrzymywaniem dokumentów finansowych skierowaliśmy 13 sierpnia 2014 r. sprawę do Prokuratury Poznań – Grunwald. Przygotowania do szóstej edycji festiwalu Twórczości Osób Dojrzałych „Wyścig Jaszczurów” – którego nazwę PTAAAK zarejestrował w Urzędzie Patentowym RP -trwają,a osobami organizującymi tegoroczny festiwal są Bogusław Krupski,Tadeusz Kujanek i Kazimierz Rafalik Przypomnę tylko,że twórcami festiwalu były trzy osoby Jerzy Jernas,Kazimierz Rafalik i Krzysztof Wodniczak,których twarze posłużyły jako stały element wydawniczy (foldery,plakaty).
Z poZDROWIEniami, Krzysztof Wodnczak

x

Zobasz także

15. MFF WATCH DOCS

Od 20 do 25 października we Wrocławiu odbywać się będzie się 6. American Film Festival. ...