Ssać to nie czytać

Bo czytać jest niegrzecznym czasownikiem. Jest bowiem taka grupa czasowników, których koniugacja już nawet w zwykłym czasie teraźniejszym do najprostszych nie należy. Zbyt często dobieramy tu niewłaściwe końcówki, biorąc za wzór właśnie czasownik czytać. Tymczasem tak robić nie powinniśmy, bo czasownik ten grzeczny nie jest i po prostu kusi łatwością swej odmiany.
Nie nadająca się do czytania grupa czasowników to: ssać, łgać, orać, gwizdać i dawać. Zobaczmy na przykłady:

Zamiast palić papierosa ssam cukierka. Źle. Popr.: ssę.
Oni wciąż łgają. Źle. Popr.: łżą.
Teraz rolnicy gromadzą paszę na zimę i wiosnę i orają pola pod uprawy w przyszłym roku. Źle. Popr.: orzą.
Jak on ładnie gwizda. Źle. Popr.: gwiżdże.
Te krowy dawają sporo mleka. Źle. Popr.: dają.

Czasowniki z grupy ssącej odmieniają się jak czasownik wiązać.

x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...