Skarby wrocławskiej obwodnicy

Wystawa prezentuje nadzwyczajne rezultaty badań wykopaliskowych przeprowadzonych na ciałopalnym cmentarzysku w Domasławie (woj. dolnośląskie). Odkryć dokonano w czasie prac towarzyszących budowie obwodnicy Wrocławia w latach 2006 ? 2008. Wykopaliska przeprowadził Zespół Badań Ratowniczych z wrocławskiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN pod kierunkiem prof. Bogusława Gedigi. Archeolodzy ustalili, że nekropola była użytkowana od około 1300 roku p. n. e. aż do około 450 roku p. n. e., najpewniej przez tą samą społeczność, utrzymującą tradycje miejsca pochówku swoich zmarłych. W znalezionych grobach z początku epoki żelaza po raz pierwszy w pradziejach naszych ziem w sposób jednoznaczny widoczne jest zróżnicowanie społeczne. Na wystawie eksponowane będą liczne ozdoby w postaci naszyjników, bransolet, szpil, przyborów toaletowych wykonanych z brązu, uzbrojenia ? głównie mieczy i grotów. Rangę stanowiska dodatkowo podnosi zbiór ceramiki malowanej liczący 320 sztuk, co czyni go największym w Polsce. Cennym odkryciem nie tylko dla wczesnej epoki żelaza z terenów Polski jest czterokołowy wózek pochodzący z bogatego grobu komorowego. Symbolika przewożenia zmarłego ?wodza-naczelnika? do grobu znajduje swoje odbicie w kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej a dokładniej w Grecji. Nawiązuje również do halsztackich grobów książęcych, gdzie za jego pomocą zmarły przenosił się do świata pośmiertnego. Mnogość znakomitych zabytków umożliwia zaprezentowanie obrazu zamożnego społeczeństwa na Śląsku we wczesnej epoce żelaza. Dzięki niezwykłym artefaktom zapraszamy na podróż w czasie i zapoznanie się ze społeczeństwem kulturowo rozwiniętym na poziomie głównych centrów pradziejowej Europy (kultury halsztackiej) i utrzymującego z tymi centrami ożywione kontakty, a za ich pośrednictwem nawet z cywilizacjami kręgu Morza Śródziemnego. Organizatorami wystawy są: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Zespół Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu, Muzeum Miejskie Wrocławia .
Wystawa czynna: 10.04 ? 30.06.2015 Kuratorzy wystawy: mgr Marta Sierant, mgr Agnieszka Łukaszyk

x

Zobasz także

Prahistoryczna Macedonia w Archeologicznym

Eksponaty obrazujące codzienne życie w prahistorycznej Macedonii ? pochodzące ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Salonikach ...