Rubieże w Arsenale

W Galerii Miejskiej Arsenał na Starym Rynku 6 w Poznaniu (tel. 61 852 95 01 lub 02) w czwartek, 15 grudnia 2011, o godz. 18.00 w cyklu ?Rubieże kultury popularnej? pani dr Anna Nacher wygłosi wykład zatytułowany: ?Miasto na styku natury i kultury: guerilla gardening?. Mowa będzie o współczesnym mieście przemysłowym i jego stosunku do Natury.

Nowoczesne miasto miało być przede wszystkim przemysłowe, a jedną z jego cech definiujących była opozycja wobec Natury. Dzisiejsze metropolie stanowią obszar bardzo zróżnicowanych form oporu wobec miejskich polityk nowoczesności ? czy to obejmujących sprzeciw wobec administracyjnej regulacji form oddolnej aktywności twórczej (jak rozmaite formy sztuki ulicy), czy też będących reakcją na restrykcyjne polityki przestrzeni publicznej (kontynuacje rozmaitych sit-in, ulicznego sprzeciwu często przeradzającego się w miejską fiestę).

Do najciekawszych zjawisk redefiniujących nowoczesne koncepcje urbanistyczne należą oddolne ruchy mieszkańców koncentrujące się na… ogrodnictwie i obecności roślin w życiu codziennym. Od wspólnotowych miejskich upraw [community gardening], przez ogrodnictwo mobilne [mobile gardening] czy partyzanckie [guerilla gardening], po projekty artystyczne w rodzaju ?Environmental Health Clinic Natalii Jeremijenko? ? wydaje się, że takie projekty są tyleż wyrazem tęsknoty za namacalnym kontaktem ze światem roślin, co projektami mieszczącymi się w ramach swoistej ekonomii daru i podejścia, które zwraca uwagę na to, że jakość życia w mieście polega na zdolności do zawiązania wspólnoty (w tym przypadku wspólnota obejmuje także istoty ze świata pozaludzkiego).

Skąd popularność takich działań? Czy mają one podłoże wyłącznie pragmatyczne? Czy są poszukiwaniem doświadczenia autentyzmu i “prawdy życia? w świecie, dla którego realność i wirtualia są od siebie nieodłączne? Czy te działania mogą sprawić, że zaczniemy inaczej postrzegać sąsiadów i włączać do nich także rośliny i zwierzęta? O miejskich ekologiach i kulturze codzienności będzie mowa na zakończeniu cyklu.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...