PTAAAK z nowymi władzami

W Polskim Towarzystwie Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK, mającym swą siedzibę w Poznaniu, po ostatnim walnym zebraniu zaszły znaczące zmiany co do składu jego zarządu.

Członkowie PTAAAKa podsumowali prawie 5-letnią kadencję działalności, wybrali nowego przewodniczącego, zarząd oraz sąd koleżeński (wybór komisji rewizyjnej miał miejsce w pierwszej części zebrania przed miesiącem, które następnie przerwano).

Z kandydowania na kolejną kadencję zrezygnował dotychczasowy prezes i inicjator powstania towarzystwa Krzysztof Wodniczak, co wiąże się z innymi formami jego działalności. Członkowie towarzystwa zdecydowali jednak, aby obdarzyć go godnością honorowego przewodniczącego.

Nowym przewodniczącym PTAAAK został Jerzy Tamulski, współzałożyciel towarzystwa, animator działalności klubowej różnych środowisk, organizator dyskusyjnych klubów filmowych.

W ciągu ostatnich pięciu lat Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK wykazywało ożywioną działalność społeczno-kulturalną w rozmaitych formach, inicjując i organizując rozmaite wydarzenia artystyczne i społeczne, cykliczne i o charakterze incydentalnym. Towarzystwo występowało też jako producent imprez, producent filmowy i wydawca publikacji książkowych. W imieniu stowarzyszenia zarząd występował z rozmaitymi postulatami, petycjami do władz samorządowych.

W swojej działalności stowarzyszenie postawiło sobie za cel wypełnianie luki w ofercie kulturalnej Poznania, przypominało zapomnianych artystów i postacie ze świata kultury, promowało zjawiska niszowe, nie komercyjne, dbało o środowiska wykluczone z uczestnictwa w kulturze.

Cykliczne spotkania artystyczne w Gniezdzie PTAAAKa

W tym cyklu odbyło się 49 spotkań w różnych miejscach i o różnym charakterze. To pomysł Krzysztofa Wodniczaka, który chciał aby spotkania odbywały się regularnie w cyklu tygodniowym.

Jedyną przeszkodą był brak stałego miejsca. Korzystano z gościnności wielu lokali, między innymi Nasz Klub, ArtHostel i ostatnio Tulipan. Były to koncerty poznańskich bardów i rockmanów, wieczory poetyckie, prezentacje filmów dokumentalnych, wieczorki monograficzne poświęcone miedzy innymi: Czesławowi Niemenowi, Romanowi Wilhelmiemu, Krzysztofowi Klenczonowi, Wojciechowi Kordzie. Były programy wspomnieniowe, rocznicowe, spotkania z aktorami: Aleksandrem Gołębiowskim, Andrzejem Pieczyńskim. Także pokazy filmów laureatów festiwalu „Wyścig Jaszczurów”.

Festiwale

Pierwszą inicjatywą były Targi Muzyczne festiwal „Mitam”, którego odbyły się trzy edycje. W założeniu miał być to początek targów muzycznych, nawiązujący do tradycji ?Wiosny estradowej”. Z powodu braku środków na rozwój imprezy i braku zainteresowania ze strony Międzynarodowych Targów Poznańskich inicjatywa wygasła. Zgodnie z przedstawionym projektem Targi Poznańskie miały być strategicznym partnerem.

Więcej szczęścia ma jak na razie Festiwal „Wyścig Jaszczurów”. Odbyło się pięć edycji tego festiwalu. Pod tym hasłem odbyły się przeglądy twórczości filmowców, amatorów, seniorów.

We wszystkich przeglądach, festiwalach i konkursach obowiązuje limit wieku, co wyklucza wielu filmowców, którzy zaczynali kariery w dawnych klubach filmowych oraz pewna grupę profesjonalistów, którzy z racji wieku mają ograniczone możliwości realizacji i prezentacji swoich filmów. Projekcje odbywały się w kinie „Muza”.

Festiwal spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników i dobrym odbiorem w mediach. Inicjatywę poparł rzecznik praw obywatelskich. W organizację „Wyścigu Jaszczurów” zaangażowana jest również młodzież, co rokuje nadzieje, że idea przetrwa.

Produkcja filmów

Towarzystwo występowało w roli producenta filmowego filmów Jerzego Jernasa ? w jednym przypadku wyłącznie w roli producenta filmu o Krzysztofie Komedzie. W ramach tej działalności powstały filmy o telewizji ES, „Ludzie z Wapna” ? o mało znanym epizodzie z podwągrowieckiej miejscowości i późniejszych losach kopalni. Także film dokumentalny o Arkadym Fiedlerze, któremu towarzyszyła książka biograficzna o bohaterze filmu.

Koncerty

Cyklicznie były organizowane koncerty poświęcone pamięci Czesława Niemena i Elvisa Presleya. W ubiegłym roku w lokalu Tulipan zorganizowano koncert młodych muzyków z jarocińskiego ośrodka kultury, nawiązujący do tradycji Wielkopolskich Rytmów Młodych. Koncerty popularyzujące twórczość nie znanych artystów: miedzy innymi w klubie Blue Note w 2010 Dominik Księski prezentował twórczość Włodzimierza Wysockiego, a w Naszym Klubie odbył się koncert w 80 rocznicę urodzin Krzysztofa Komedy Trzcińskiego.

Wydarzenia

Każdego roku przed Zaduszkami odbywają się wieczory wspomnieniowe, poświęcone zmarłym ludziom kultury, wybitnym działaczom społecznym, artystom.

W ramach żywych audycji radiowych zarejestrowano kilka spotkań z cyklu „Radio bilans”.

W Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa towarzystwo PTAAAK zorganizowało panel „Od czerwca, do czerwca” z okazji rocznicy poznańskiego czerwca i pierwszych wolnych wyborów.

Wystąpienia

Zarząd w imieniu stowarzyszenia występował w obronie artystów dyskryminowanych, czy szykanowanych. Najbardziej spektakularną akcją była obrona Tadeusza Lisa, ulicznego muzyka, ukaranego mandatem za swoją grę. Wystąpiono również z protestem przeciw nadmiernej ingerencji władz miasta w program artystyczny „Teatru ósmego Dnia”. Przypominano też w wystąpieniach do władz o ludziach wartych upamiętnienia, docenienia.

Nowy zarząd

Po wyborach w Polskim Towarzystwie Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK nastąpiła diametralna wymiana zarządu. Obecnie obok prezesa tworzy go sześciu członków: Małgorzata Dryjska, Barbara Dymalska, Andrzej Bednarz, Dominik Górny, Hieronim Dymalski oraz Zygmunt Tomkowiak.

x

Zobasz także

15. MFF WATCH DOCS

Od 20 do 25 października we Wrocławiu odbywać się będzie się 6. American Film Festival. ...