Prahistoryczna Macedonia w Archeologicznym

Eksponaty obrazujące codzienne życie w prahistorycznej Macedonii ? pochodzące ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Salonikach ? można oglądać w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

– Wszyscy znamy Macedonię czasów Aleksandra Wielkiego, ewentualnie jego ojca Filipa. Ale nic nie potrafimy powiedzieć o tym, co działo się na tamtych ziemiach wcześniej. Dlatego wystawa udostępniona nam przez muzeum w Salonikach jest dla nas tak cenna ? mówiła podczas wernisażu otwierającego wystawę w Poznaniu prof. Magdalena Szmit, dyrektor tutejszego Muzeum Archeologicznego.

Prezentowana wystawa jest próbą przystępnego ukazania wybranych aspektów życia codziennego mieszkańców greckiej Macedonii na przestrzeni tysiącleci, począwszy od paleolitu (200 tys. lat temu), do końca pierwszego tysiąclecia p.n.e. Na ekspozycji zaprezentowano 251 zabytków wykonanych z gliny, kamienia, kości, muszli oraz metali.

Wystawę podzielono tematycznie na 6 części. Pierwsza to ramy chronologiczne, geografia i środowisko w poszczególnych okresach prahistorii Macedonii. Druga prezentuje pierwsze stałe osady wznoszone na sztucznych wzgórzach w rejonach równin macedońskich w pobliżu jezior. Trzecia obrazuje życie codzienne ukazane poprzez świadectwa działalności człowieka, narzędzia i przedstawione na tle zajęć: rybołówstwa, chowu zwierząt, tkactwa, przetwarzania pożywienia…

W części czwartej poznajemy rozwój technologiczny i jego wpływ na polepszenie warunków życia ludzi prahistorycznych: produkcję ceramiki, wytwarzanie i używanie narzędzi kamiennych i kościanych. Część piąta pokazuje rozległe kontakty handlowe z rejonu Bałkanów i Egei. Przedstawione w tej części znaleziska ? narzędzia z obsydianu, ceramika mykeńska, naczynia w stylu mykeńskim oraz pieczęcie kamienne ? są często świadectwami umożliwiającymi prześledzenie dróg wymiany handlowej, a także wpływów i kontaktów międzykulturowych. Ostatnia część to ideologia, wierzenia, rytuały, które są ujawniane dzięki biżuterii, figurkom antropomorficznym i zoomorficznym i miniaturowym naczyniom.

Osobną formą prezentacji są plansze ustawione w tematycznych boksach na muzealnym dziedzińcu, z których można zdobyć wiele ciekawych informacji dotyczących podstawowych produktów spożywczych tego obszaru ? oliwy, wina i mleka.

Wystawa ,,Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii? zorganizowana została dzięki współpracy z Muzeum Archeologicznym w Salonikach i Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków oraz miasta Poznania. W stolicy Wielkopolski wystawę można oglądać do 17 marca 2016 r. Potem powędruje ona do Warszawy.

x

Zobasz także

Żywe skarby Afryki

Do końca września Termy Maltańskie wraz z Wydziałem Biologii UAM w Poznaniu zapraszają na wystawę ...