Pełne zaimki osobowe

Mi czy mnie? Ci czy tobie? Kłopoty z odmianą zaimków osobowych najczęściej związane są z formą celownika. Celownik odpowiada na pytania: Komu? Czemu? się przyglądam. Ogolna zasada jest taka, że dłuższe formy zaimków występują tylko i wyłącznie, choć z wyjątkami, w zdaniach, w których znajdują się na początku wypowiedzi, np. Mnie akurat się udalo.
Form krótszych używamy, kiedy zaimek umiejscawiamy w środku zdania, np.: Proszę, pomóż mi. Albo: To pozwoliło mi zapoznać się z szeroko rozumianym barokiem.

Uwaga

Formy pełne występują też:

  • W wypowiedziach, w których w miejscu, w którym znajduje się zaimek, znajduje się też akcent logiczny (Mnie też ona się podoba),
  • Przy przeciwstawieniu (Jego nie lubię, ciebie bardzo),
  • Łączą się z przyimkami (przy mnie, do ciebie, bez ciebie, do mnie).
x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...