Otwarty wykład fizyczny

W ramach Programu „Akademicki i naukowy Poznań” 2010/2011 w poniedziałek, 27 czerwca 2011, o godz. 15.30 na Wydziale Fizyki UAM przy ul. Umultowskiej 85, wejście A (Audytorium Maximum), odbędzie się wykład otwarty jednego z najwybitniejszych fizyków na świecie – prof. Jacka K. Furudyny z Uniwersytetu Notre Dame w Stanach Zjednoczonych.

Prof. Jacek Furudyna jest wybitnym specjalistą w dziedzinie badań własności półprzewodników mających zastosowanie m.in. w laserach półprzewodnikowych. Jego wykład będzie nosił tytuł: „Exchange coupling in magnetic semiconductor multilayers and superlattices”.

Aktualna aktywność naukowa profesora to nowe materiały półprzewodnikowe takie jak: półprzewodnikowe lasery emitujące światło niebieskie i zielono-niebieskie, nanostruktury półprzewodnikowe, kropki i druty kwantowe oraz ich sieci.

Jest pionierem badań magnetycznych półprzewodników, które są podstawą spintroniki. Od wielu lat współpracuje z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie zajmującymi się nowymi materiałami półprzewodnikowymi, w tym z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie.

Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Oto niektóre z nich:
– Członek zespołu badawczego National Magnet Lab at MIT: 1962-1966;
– Profesor, Wydział Fizyki, Uniwersytet Purdue (USA): 1972-1986;
– Przewodniczący, Materials Sciences Council, Purdue University: 1982-1984;
– Dyrektor, Materials Research Laboratory, Purdue University: 1984-1985;
– Professor, Marques Chair of Information Theory and Computer Technology, Department of Physics, University of Notre Dame (USA): od 1987 do chwili obecnej;

W 2002r. Prof. Jacek Furudyna uzyskał tytuł Doctora Honoris Cause Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem ok. 600 publikacji naukowych. Liczba cytowań przekracza 10.000.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...