Okupacja kina Muza

Uwaga: Okupacja jest… ogólnopolskim festiwalem, który trwać będzie jeden dzień. 26 kwietnia 2011 o godz. 19.00 w 39 miastach Polski odbędą się projekcje filmów, których tematyka związana jest z militarną okupacją oraz aktualną sytuacją w rejonach okupowanych, takich jak: Tybet, Palestyna, Irak, Afganistan, Czeczenia. Wstęp wolny.

Celem wydarzenia jest przede wszystkim edukacja dotycząca istniejących konfliktów zbrojnych, mechanizmów jakie nimi rządzą oraz efektów, jakie wywierają one na lokalne społeczności i społeczeństwo w ogóle.

Festiwal będzie odbywał się w miejscowych kawiarniach, pubach, restauracjach, księgarniach, centrach kulturalnych, których managerowie przyłączyli się do akcji. 40 wolontariuszy zaangażowało się w organizację Festiwalu, poświęcając na rzecz tej idei swój czas i energię. Festiwal jest organizowany niezależnie od instytucjonalnych sponsorów oraz zewnętrznego finansowania. Pomysłodawcy nie opowiadają się po żadnej ze stron – celem jest ogólnospołeczna akcja edukacyjna dotycząca okupacji.

Festiwal ma za zadanie rzucić wyzwanie skostniałemu akademickiemu dyskursowi oraz zhierarchizowanej relacji profesor ? student, która często promuje absolutyzm poznawczy, nie pozwalając na weryfikację sposobów myślenia.

Celem wydarzenia jest zatem zachęcenie do wymiany opinii, poddawania w wątpliwość ogólnie przyjętego punktu widzenia i popularnych wniosków oraz dzielenia się własnymi poglądami, spostrzeżeniami dotyczącymi okupacji. W tym celu powstała strona internetowa www.uwagaokupacja.pl, która będzie platformą wymiany wiedzy. Organizatorzy zachęcają widzów, aby po obejrzeniu filmów wrócili na forum dyskusyjne i podzielili się przemyśleniami i wnioskami. W dużej mierze chodzi też o rozbudzenie świadomości tego, jak działają mechanizmy okupacyjne i jak wpływają na tożsamość narodową i kulturową społeczeństw, a nawet na środowisko naturalne.

Festiwal przybrał formę dwujęzyczną, głównie ze względu na zaangażowanie osób różnych narodowości. Inicjatorem festiwalu jest Tamir Halperin, urodzony w Izraelu zanim rozpoczęła się okupacja wschodniej części Jerozolimy, Zachodniego Brzegu i Gazy. Poznał on realia okupacji, odbywając trzyletnią służbę wojskową i uczestnicząc w patrolach na terenach okupowanych. W wyniku tych zdarzeń postanowił nigdy więcej nie brać udziału w działaniach militarnych skierowanych przeciwko ludności Palestyńskiej, uznając, iż mają one wymiar zbrodni przeciwko ludzkości. Z powodu odmowy, dwa razy znalazł się w więzieniu. Te doświadczenia skłoniły go do poszukiwania rozwiązań dla innych tego rodzaju napięć na świecie. Festiwal Uwaga: Okupacja jest próbą ukazania uniwersalnego charakteru zbrodni o podłożu okupacyjnym na przykładach konfliktów podobnych do palestyńskiego.

Miasta, które zaangażowały się w festiwal:
Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Szczecin, Toruń, Kielce, Gliwice, Bytom, Rzeszów, Olsztyn, Bielsko-Biała, Ruda Śląska, Tychy, Rybnik, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Zielona Góra, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Sosnowiec, Zabrze, Inowrocław, Suwałki, Wolsztyn, Racibórz

x

Zobasz także

Prahistoryczna Macedonia w Archeologicznym

Eksponaty obrazujące codzienne życie w prahistorycznej Macedonii ? pochodzące ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Salonikach ...