Okińczycowa wystawa w Narodowym

W Galerii Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 9, w tę niedzielę, 19 lutego 2012, o godz. 12:00, odbędzie się wernisaż wystawy współczesnego malarza polskiego, Andrzeja Okińczyca. Składają się na nią dzieła z ostatnich 12 lat i z cykli: ?Pejzaże?, ?Draperie? ?i ?Parawany?. Na wernisaż obowiązują zaproszenia, nic to jednak, bo wystawa potrwa do 1 kwietnia 2012.

Andrzej Okińczyc i wystawa

Urodził się w roku 1949 i jest malarzem przez duże ?M?. Jego malarstwo jest prawdziwie autentyczne i polega po prostu na malowaniu. Tworzy dużo pejzaży i sięga w nich do impresjonizmu ? dokładnie i z emocjami obserwuje Naturę i później transponuje swą wizję na płótnie, przy czym często mamy tu do czynienia z abstrakcją. Czasami ogranicza go rzeczywista, płaska powierzchnia obrazu, więc tworzy na niej swego rodzaju dialogi z Naturą i tak naprawdę – maluje reliefy. I tutaj do czynienia mamy z abstrakcją.

Oglądając obrazy z serii ?Draperie? zwracamy naszą uwagę na symbol, jakim jest granica pomiędzy tym, co widać, a czego nie widzimy. Andrzej Okińczyc oddziela w nich rzeczywistość znaną i lubianą, a tym samym budzi chęć poznania tej ukrytej, a my coraz silniej odczuwamy różnicę pomiędzy sacrum i profanum. W serii ?Parawany? natomiast artysta przenika tę granicę. Pokazuje nam świat po drugiej stronie – rzeczywistość skrywaną i jednocześnie podglądaną.

Wystawa to ponad 50 dzieł. Warto przed obejrzeniem wystawy przytoczyć słowa prof. Stanisława Teisseyre’a, wybitnego malarza i nauczyciela kilku pokoleń artystów: Andrzej Okińczyc należy do tej rzadkiej kategorii malarzy, którzy nie zatracili umiejętności zobaczenia i odkrywania zjawisk plastycznych w naturze. Co więcej, Andrzej Okińczyc ten dar i tę umiejętność stale rozwija… ta postawa twórcza sprawia, że sztuka jego staje się rozmyślaniem nad światem… Rodzące się z tych rozmyślań obrazy ukazują nam jakie zawiłe zależności w tych zjawiskach może odkryć oko i umysł malarza.

Multimedia i wystawa

Poza malowaniem Andrzej Okińczyc od wielu lat doskonale, ze znawstwem wprost mistrza pędzla, aranżuje wystawy w muzeach i galeriach (również w Muzeum Narodowym w Poznaniu). Kilka artystycznych wydarzeń, których był współautorem, przypomnianych zostanie na wystawie dzięki projekcji będącej próbą podsumowania tego obszaru działalności artysty.

Bilety na wystawę:

12 zł ? normalny,
8 zł ? ulgowy.
W soboty wstęp bezpłatny.

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...