O „Srebrny Laur Pegaza”

Polskie Towarzystwo Artystów,Autorów,Animatorów Kultury PTAAAK w ostatnim kwartale bieżącego roku prowadzi niezwykle aktywna działalność.Niedawno zakończył się VI Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotograficznej WYŚCIG JASZCZURóW 60 plus, a już dzisiaj zapraszam na kolejne znaczące kulturalne wydarzenie jakie odbywać się będzie w Poznaniu.Po raz pierwszy postanowiliśmy zorganizować konkurs dla kompozytorów i autorów lżejszej muzy czyli piosenek lub utworów wokalno-instrumentalnych.O poziomie przekonamy się już w najbliższą środę 17 grudnia od godz.15.00 kiedy zaprezentują się twórcy ze swoimi „dziełkami”. Zapraszam do Jeżyckiego Centrum Kultury u.Jackowskiego 5-7.Wstęp,jak na wszystkie dotychczasowe imprezy organizowane przez Towarzystwo PTAAAK, (do) wolny.

O „SREBRNY LAUR PEGAZA”

I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOMPOZYTORóW i AUTORóW „SENIOR 2014” O „SREBRNY LAUR PEGAZA” Grand Prix Festiwalu I. Organizator: Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury „PTAAAK” , Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Warszawa, Miejska Rada Seniorów w Poznaniu;a/ Biuro Międzynarodowego Festiwalu 60-508 Poznań, ul. Jackowskiego 5/7 tel. 61/66 11 079 e-mail: abovo.galeriaclub@gmail.com
b/ termin zgłoszeń w Konkursie Festiwalowym obowiązuje do dnia 1 października 2014 r.
Uczestnicy: W Festiwalu udział biorą autorzy, poeci i kompozytorzy seniorzy od 60 roku życia ,bez ograniczeń wiekowych, których kompozycje będzie wykonywać właściwy dla treści i stopnia trudności utworu wybrany przez kompozytora wykonawca.
Założenia Festiwalowe:
a/ Festiwal adresowany jest do kompozytorów , autorów seniorów, których twórczość dotyczy wszystkich grup wiekowych
b/ uczestnikami są osoby kompozytorzy i autorzy , którzy ukończyli 60 rok życia wzwyż bez ograniczeń wiekowych
c/ każdy kompozytor artysta samodzielnie lub w duecie może przesłać swoje kompozycje ważne jest to, że w duecie obaj autorzy również muszą być Seniorami
d/ do konkursu dopuszcza się kompozycje w zakresie piosenki dziecięco-młodzieżowej, osób dorosłych oraz seniorów, którzy są adresatami tej twórczości
e/ każdy uczestnik może zgłosić swój(e) 3 utwór(y) w kategorii piosenka.
poeta, autor i kompozytor Zbigniew Roth

x

Zobasz także

Jak Paderewski do Poznania

Liczni pasażerowie na poznańskim Dworcu Głównym PKP w Poznaniu byli w niedziele 15 grudnia, grubo ...