Nominacje do Nagrody Łukaszewicza

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu ? najstarsza z istniejących biblioteka publiczna w Polsce ? od 1999 roku organizuje doroczny przegląd wydawnictw poświęconych Poznaniowi. Najlepsze posnaniana honorowane są Nagrodą im. Józefa Łukaszewicza, nawiązującą do tradycji przedwojennej nagrody Rady Miejskiej za badania nad historią Poznania. Józef Łukaszewicz jest nie tylko autorem pierwszej monografii Poznania (Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, Poznań 1838); dla nas to przede wszystkim ?pierwszy bibliotekarz?, czyli dyrektor Biblioteki Raczyńskich w latach 1829-1852. Kontynuując inicjatywę popularyzowania wydawnictw dotyczących Poznania i postaci z nim związanych, również w tym roku Biblioteka Raczyńskich zorganizowała Konkurs o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza ? za najlepsze posnaniana wydane w roku ubiegłym. Jury ? reprezentujące środowisko bibliotekarskie, medialne i naukowe ? nominuje do nagrody 12 tytułów, spośród których wyłania 3 nagrody. Wręczy je Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Mariusz Wiśniewski. Uroczystość odbędzie się 19 marca o godz. 18.00 w zabytkowym gmachu Biblioteki Raczyńskich. Wszystkie posnaniana wydane w roku poprzednim już od czwartku (12 marca) prezentowane będą w zabytkowym gmachu Biblioteki przy placu Wolności. W załączeniu przesyłam protokół jury Konkursu o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza. Protokół posiedzenia jury KONKURSU O NAGRODĘ IM. JóZEFA ŁUKASZEWICZA za najlepszą książkę w kategorii Posnaniana wydaną w 2014 roku Na posiedzeniach w dniach 2 i 5 marca 2015 r. Jury KONKURSU O NAGRODĘ IM. JóZEFA ŁUKASZEWICZA w składzie: Anna Gruszecka ? przewodnicząca, Anna Kozłowska ? sekretarz oraz członkowie: Iwona Horodecka, Agnieszka Kraszewska, Janusz Pazder, Alicja Przybyszewska, Krystyna Suchan i Grażyna Wrońska nominowało następujące książki: 1. Elżbieta Cherezińska, Niewidzialna korona. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2. Ryszard Ćwirlej, Błyskawiczna wypłata. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 3. Stefan Drajewski, Conrad Drzewiecki. Reformator polskiego baletu. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 4. Ernst Stewner: Ein deutscher Fotograf in Polen / Niemiecki fotograf Polski. Red. Piotr Korduba, Dietmar Popp. Verlag Herder Instytut, przy współpracy CK Zamek 5. Galeria Piekary i Fundacja 9/11 Art Space ? za publikacje o poznańskich artystach 6. Jan Góra, Jan Grzegorczyk, Święty i błazen. Jan Góra w odsłonach Jana Grzegorczyka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 7. Joanna Kłysz-Hackbarth, Wzory ornamentalne Erazma Kamyna ? złotnika poznańskiego z XVI wieku. Wydawnictwo DiG, Warszawa 8. Jacek Kowalski, Meble Kowalskich. Ludzie i rzeczy. Dębogóra, Poznań 9. Szymon Piotr Kubiak, Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919-1939. Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 10. Józef Malinowski, Stefan Dąbrowski (1877-1947). Biografia polityczna. Wydawnictwo Rys, Poznań 11. Andrzej Niziołek, Ksenia Kosakowska, Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu. Wydawnictwo naukowe Exemplum, Poznań 12. Skarby sztuki. Muzeum Narodowe w Poznaniu pod red. naukową Marii Gołąb, Ewy Hornowskiej i Adama Soćko. Wydawnictwo Arkady, Warszawa

x

Zobasz także

15. MFF WATCH DOCS

Od 20 do 25 października we Wrocławiu odbywać się będzie się 6. American Film Festival. ...