Niepotrzebna liczba mnoga

Tak to już jest w naszym języku, że są w nim wyrazy występujące tylko w liczbie mnogiej, np.: spodnie, drzwi, perfumy, usta… Bywa z tym różnie, ale raczej wysławiamy się prawidłowo – nie powiemy przecież, że idziemy do sklepu kupić jednego spodnia. Znacznie częściej jest jednak odwrotnie i dorabiamy liczbę mnogą rzeczownikom posiadającym tylko i wyłącznie formy liczby pojedynczej.
Najbardziej lotnym, że się tak wyrażę, rzeczownikiem w tym przypadku jest broń. W znaczeniu narzędzie walki nie ma ona liczby mnogiej (Liczba mnoga od wyrazu broń może być użyta jedynie na określenie formacji wojskowych). Przykłady:

Broni nuklearnych jest w Europie więcej. Popr.: Broni nuklearnej jest w Europie więcej.

Uczestnicy konferencji pokojowej ?Biały Gołąbek? domagać się będą rezygnacji USA z umieszczenia nowych broni jądrowych i laserowych na Bliskim Wschodzie. Popr.: Uczestnicy konferencji pokojowej ?Biały Gołąbek? domagać się będą rezygnacji USA z umieszczenia nowych rodzajów broni jądrowej i laserowej na Bliskim Wschodzie.

Inne podobne wyrazy to: inicjatywa, działalność, dziedzina, intelekt, domena i trema. Ta ostatnia, ze względu na swoją komiczność, zasługuje na zacytowanie:

Ale panowie-aktorzy również miewają tremy. Popr.: Ale panowie-aktorzy również miewają tremę.

x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...