Metafory Rzeczywistosci

Organizowane przez Teatr Polski w Poznaniu Metafory Rzeczywistości to jeden z najważniejszych polskich konkursów dramaturgicznych, którego nadrzędnym celem jest promowanie współczesnej polskiej dramaturgii. Od pierwszej edycji Metafor Rzeczywistości (2008 r.) spośród 12 nagrodzonych dramatów zrealizowano w Teatrze Polskim w Poznaniu 9 prapremier (?Walizka? Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, reż. Piotr Kruszczyński, prapremiera 14 lutego 2009; ?Mykwa? Piotra Rowickiego, reż. Monika Dobrowlańska, prapremiera 26 marca 2009; ?Przyjaciel? Radosława Paczochy, reż. Krzysztof Rekowski, prapremiera 12 grudnia 2009; ?Chłopiec malowany? Piotra Rowickiego, reż. Piotr Ratajczak, prapremiera 14 listopada 2010; ?Śmierć pracownika? Michała Kmiecika, reż. Iwo Vedral, prapremiera 16 grudnia 2011; ?Wieczny kwiecień? Jarosława Jakubowskiego, reż. Agnieszka Korytkowska-Mazur, prapremiera 10 listopada 2012; ?Zażynki? Anny Wakulik, reż. Katarzyna Kalwat, prapremiera 30 listopada 2012; ?Kwaśne mleko? Maliny Prześlugi, reż. Ula Kijak, prapremiera 10 listopada 2013; ?Ene due rike fake? Marzeny Matuszak, reż. Joanna Grabowiecka, prapremiera 29 grudnia 2013). Ponadto 6 dramatów wystawiono w innych teatrach w Polsce i za granicą ? m.in. ?Zażynki (A Time to Reap)? Anny Wakulik w przekładzie Catherine Grosvenor i w reżyserii Caroline Steinbeis w The Royal Court Theatre w Londynie (premiera 22 lutego 2013; była to druga realizacja polskiego dramatu w tym teatrze po wystawieniu w 1981 r. sztuki Janusza Głowackiego pt. ?Kopciuch?). Konkurs podzielony jest na trzy etapy. Podczas pierwszego etapu autorzy zgłaszają własne, wcześniej niepublikowane i niewystawiane dramaty. Termin nadsyłania dramatów upływa 31 maja 2014. Jury w składzie: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (literaturoznawca), Łukasz Drewniak (krytyk teatralny), Paweł Szkotak (reżyser, Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu) spośród nadesłanych utworów wybierze trzy dramaty. Drugim etapem projektu jest przystosowanie wybranych tekstów do wymogów sceny. Dla autorów jest to pierwsza okazja do obserwacji, w jaki sposób ich dramaty funkcjonują na scenie i jakimi środkami posługują się reżyserzy i aktorzy, przekładając teksty na język teatru. Ten etap zrealizowany zostanie na początku września 2014 r. Do udziału w nim zaproszeni zostaną aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu oraz wybrani przez Dyrekcję Teatru reżyserzy. Etap trzeci polega na zaprezentowaniu dramatów w formie czytań scenicznych w Teatrze Polskim w Poznaniu 6 i 7 września 2014. Postępowanie konkursowe zakończy się 7 września. Na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Poznaniu autorzy i reżyserzy wezmą udział w dyskusji, której celem będzie omówienie i analiza efektów pracy artystów. Następnie odbędzie się głosowanie i przyznanie trzech nagród pieniężnych: nagrody głównej (25000 zł), nagrody dziennikarzy (5000 zł) oraz nagrody publiczności (5000 zł). Teatr Polski w Poznaniu zakłada możliwość skierowania najlepszego tekstu do pełnej realizacji scenicznej. Prapremiera spektaklu odbędzie się w sezonie artystycznym 2014/2015.

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...