Marcowa konferencja kulturalna

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ?Problemy edukacji kulturalnej i artystycznej? odbywać się będzie 15 i 16 marca 2012 w poznańskiej w Galerii Miejskiej Arsenał na Starym Rynku 6 (tel. 61 852 95 01 lub 02). Już teraz można zgłaszać referaty o problematyce konferencyjnej, których tematyka wykracza poza zaproponowane obszary tematyczne.

Celem konferencji jest namysł nad współczesną edukacją kulturalną i artystyczną młodzieży i dorosłych prowadzoną przez instytucje kultury. Organizatorzy pragną podjąć dyskusję nad formami animacji kulturalnej, ukierunkowanej na podnoszenie kompetencji kulturowych współczesnych odbiorców sztuki. Czy współczesna sztuka może być prezentowana w sposób interaktywny i w jaki sposób może być wykorzystywana do działań edukacyjnych? W jaki sposób edukacja może być związana z komunikacją wartości artystycznych? Jaką rolę w edukacji kulturalnej ogrywają koordynatorzy, animatorzy i twórcy warsztatów? Jak zbudować dobry program edukacyjny dla instytucji kultury? Jak instytucja kultury może przygotować się do prowadzenia działań edukacyjnych, jakie cele powinna osiągnąć poprzez edukację artystyczną? Jak może wyglądać współpraca pomiędzy uniwersytetem a instytucjami kultury ? Kto jest odbiorcą działań edukacyjnych instytucji kultury i jakie kompetencje posiada i powinien posiadać? Wreszcie – jak badać instytucje kultury i prowadzone przez nie działania edukacyjne?

Proponowane obszary do rozważań:

1. Postawy współczesnego odbiorcy sztuki.
2. Koordynatorzy, animatorzy i autorzy działań edukacyjnych ? rola, funkcje, cele.
3. Kształtowanie kompetencji odbiorców sztuki.
4. Interaktywne sposoby prezentacji sztuki. Sztuka w działaniach edukacyjnych.
5. Edukacja kulturalna i artystyczna prowadzona przez instytucje kultury: edukacyjne obszary kultury i sztuki.
6. Kompetencje instytucji kultury prowadzącej działania edukacyjne.
7. Cele i ideologie edukacji prowadzonej przez instytucje kultury.
8. Edukacja kulturalna i artystyczna poza instytucjami kultury, rola organizacji pozarządowych.
9. Metody badań instytucji kultury, metody badań działań edukacyjnych.
10. Rola uniwersytetu i uczelni artystycznych w działaniach edukacyjnych.

Uwaga:

Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji po konferencji, w której znajdzie się również zapis odbywających się w trakcie konferencji dyskusji oraz dokumentacja fotograficzna.

Organizatorzy:

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu,
Koło Naukowe Kulturoznawców ? Sekcja Medioznawcza UAM,
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

INFORMACJE OGóLNE

Zgłoszenia:

Zgłosić swoją chęć udziału w konferencji można poprzez wysłanie e-maila z tytułem wystąpienia i abstraktem (do 2000 znaków) do dnia 10 grudnia 2011 na adres: konferencja.edukacja@gmail.com. Szczegółowe informacje o zakwalifikowanych wystąpieniach zostaną przesłane e-mailem do dnia 15 grudnia 2011, a program Konferencji zostanie ogłoszony na stronie www.arsenal.art.pl oraz http://www.kulturoznawstwo.amu.edu.pl/.

Referaty:

Teksty referatów, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii. Należy więc przesłać je w 2 egzemplarzach w wersji wydrukowanej oraz w zapisie elektronicznym (edytor Microsoft Word, czcionka Times New Roman). Tekst referatu w formacie A4 wraz ze streszczeniem w języku angielskim (0,5 strony). Tekst o objętości do 1 arkusza wydawniczego (czyli do 40 000 znaków wraz ze spacjami). Przypisy należy umieszczać na końcu tekstu. Termin nadesłania referatów do dnia 5 lutego 2012.

Koszt:

Opłata konferencyjna wynosi 130 zł (w tym VAT). W jej ramach organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz otrzymanie wydanej monografii. Wpłaty należy kierować do 15 stycznia 2012 na konto:
tytułem: Konferencja: problemy edukacji
odbiorca: Galeria Miejska Arsenał
Stary Rynek 6
61-772 Poznań
Nr konta: 30 1020 4027 0000 1502 0049 2793

Opieka merytoryczna: dr Agata Skórzyńska (Instytut Kulturoznawstwa UAM) i dr Marta Kosińska (Instytut Kulturoznawstwa UAM).
Sprawy organizacyjne: Karolina Sikorska (Galeria Miejska Arsenał/Instytut Kulturoznawstwa UAM):
konferencja.edukacja@gmail.com.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...