Królestwa chrześcijańskie w Nubii

W dniach 3 września – 30 listopada w Muzeum Archeologicznym prezentowana będzie wystawa ?Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii?. Ma ona na celu przybliżenie słabo spopularyzowanych kultur afrykańskich w nowatorski sposób. Poszerza wiedzę zwiedzających o historię, religię i kulturę średniowiecznej Afryki. Na obszarze dzisiejszego Sudanu od VI do XIV wieku kwitło chrześcijaństwo ? to fakt mało znany. Wystawa ?Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii? ma na celu przybliżenie tych słabo spopularyzowanych kultur afrykańskich w nowatorski sposób. Ekspozycja poszerza Wielkopolanom wiedzę o historii, religii i kulturze średniowiecznej Afryki oraz wpływach płynących z obszaru Europy i Bizancjum. Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań wystawienniczych i nowoczesnej aranżacji wnętrz sal wystaw czasowych w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Pokazujemy zabytki pozyskane w trakcie prowadzonych od ponad 40 lat badań wykopaliskowych w Sudanie, również przez naszych pracowników. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu od 1964 roku bada dzieje Nubii wspólnie z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. ?Idea zorganizowania wystawy zrodziła się w wyniku rosnącego zainteresowania obszarem Afryki, zarówno występującymi tam nieznanymi, czasem tajemniczymi kulturami, jak również fascynującym, egzotycznym światem roślin i zwierząt. Wystawa ta przybliży ?świeżo odkryty? zapomniany świat kultury Nubii i ludzi tam żyjących, zaprezentuje jak żyli kiedyś, w co wierzyli, czym się zajmowali, co posiadali i jak chowali swoich zmarłych? ? wyjaśnia dr Dobiesława Bagińska, kuratorka i pomysłodawczyni wystawy. Pokażemy znaleziska z badań w Starej Dongoli, Banganarti i Faras, reprezentujące kulturę Nobadii, Makurii oraz Alodii ? tytułowych wielkich królestw chrześcijańskich w Nubii, a ponadto zabytki odkryte w trakcie spektakularnych badań ratowniczych podjętych na IV katarakcie Nilu. Ekspozycja obejmuje różnorodne wytwory kultury materialnej poczynając od ozdób, broni, poprzez bardzo efektowne, bogato zdobione wyroby ceramiczne, detale architektoniczne, malowidła ścienne i ryty naskalne. Prezentowana jest również makieta Dolnego i Górnego Kościoła pod wezwaniem Archanioła Rafała w Banganarti i centrum pielgrzymkowego z okresu VI-XIV wieku, z zespołem doskonałych malowideł ściennych przedstawiających m.in. królów Nubii oraz inskrypcjami pozostawionymi przez pielgrzymów. Jednym z elementów aranżacji wystawy jest odtworzony fragment stanowiska archeologicznego z rekonstrukcją grobu.
W tym miejscu integralną częścią ekspozycji są zabytkowe eksponaty, znalezione podczas prac wykopaliskowych, uzupełnione o przedmioty współcześnie używane i charakterystyczne dla afrykańskiej kultury. Co ważne, oprócz zabytków na wystawie prezentowane jest również rękodzieło obecnych mieszkańców Nubii ? kolekcja ma charakter etnograficzny. Część eksponatów archeologicznych została wypożyczona z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Muzeum Narodowego w Warszawie. Prezentowane są unikalne eksponaty etnograficzne pochodzące z kolekcji prywatnych. Przewidujemy atrakcyjne imprezy towarzyszące wystawie ? m.in. prezentacje oraz program edukacyjny dla dzieci i młodzieży – ?Na tropach archeologii Afryki? i ?Zwierzęta w kulturach Afryki?. Informacje na temat tych inicjatyw i ich terminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Muzeum.
Kuratorem wystawy jest dr Dobiesława Bagińska (kontakt dla mediów: Tel. 61 852 82 51, wew. 214) ? pracownik Działu Archeologii Powszechnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet: Wspieranie działań muzealnych. Wystawa pod patronatem honorowym: Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego, Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego Patroni medialni: Radio Emaus, Serwis Archeowieści, WTK, Epoznan.pl. Patroni honorowi: Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania, Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański. Tekst: dr Dobiesława Bagińska, red. S. Zdziebłowski

x

Zobasz także

ICH CZWORO Gabrieli Zapolskiej

26 maja w Teatrze Wielkim podwójna dawka spektaklu „Ich czworo” w reżyserii Jerzego Stuhra. Na ...