Kosowska wystawa

W sobotę, 22 października 2011, o godz. 12.00 w Muzeum Etnograficznym, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu na ul. Grobla 25 (tel. 61 852-30-06) otwarta zostanie wystawa pt. ?Śladami Kanunu. Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie?. Będzie ona realizowana na powierzchni ok. 300 m2 i będą towarzyszyć jej wyjątkowe wydawnictwa i wydarzenia muzealne.

Wystawa ta ma charakter międzynarodowy, łączy współpracę kilku muzeów polskich i zagranicznych. Poświęcona będzie problematyce wielokulturowości Kosowa oraz współczesnym przemianom tożsamości etnicznej jego mieszkańców, a w szczególności kształtowaniu się nowego poczucia świadomości narodowej (Kosowarzy) w oparciu o kulturę albańską.

O wystawie

Poprzez prezentację obiektów kultury materialnej organizatorzy wystawy chcą ukazać kulturę tradycyjną, a za pomocą fotogramów, stanowiących integralną część wystawy, tradycyjne elementy kultury współczesnej. W tych dwóch kontekstach (kultura tradycyjna i współczesna) ukazane ma zostać funkcjonowanie zasad prawa zwyczajowego (Kanunu) oraz ściśle z nim związane zasady honoru, gościnności, tolerancji religijnej, podziału pracy i obowiązków w ramach rodziny. Tematyka taka ma walory uniwersalne, a szczególnie aktualna jest w chwili obecnej, wobec wielu kontrowersji na arenie międzynarodowej dotyczących Kosowa.

Wystawa będzie pierwszą tego typu w Europie, największą w Polsce. Zaprezentowane zostaną zbiory gromadzone od ponad 20 lat, kolekcja muzealna obejmie ponad 250 zabytków. Eksponaty wchodzące w jej skład pochodzą w znacznej większości sprzed ostatniej wojny w Kosowie. Wiele z nich ma wartość unikatową, gdyż dokumentują utracone bezpowrotnie w wyniku działań wojennych i gwałtownie postępującej globalizacji, dziedzictwo kulturowe tego regionu.

Plastyka wystawy

Aranżacja plastyczna wystawy zaprojektowana została przez profesjonalnych artystów plastyków specjalizujących się w realizacjach wystawienniczych i posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji wystaw etnograficznych, pracowników poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, prof. zw. Marka Owsiana i prof. zw. Marka Horę. Charakteryzuje ją nowatorskie podejście oraz zastosowanie nowoczesnych środków technicznych. Wystawa cieszy się też życzliwym wsparciem merytorycznym i finansowym Generalnego Konsula Honorowego Republiki Albanii w Polsce – pana Jarosława Rosochackiego.

Nauka na wystawie

Rangę naukową projektu podnosi niewątpliwie planowana międzynarodowa konferencja naukowa ?Kosowo-problem tożsamości? z udziałem referentów z Albanii i Kosowa oraz projektowane wydanie materiałów pokonferencyjnych w ramach II tomu serii wydawniczej Muzeum Etnograficznego MNP ?Wyznania i perswazje?.

Celem wystawy jest też zaprezentowanie całości zbiorów albańskich w Polsce. Z tego względu obejmować będzie ona nie tylko kolekcję poznańską (pochodzącą głównie z II poł. XX w.) ale również obiekty reprezentatywne dla zbiorów albańskich Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (PME) i Muzeum Etnograficznego w Krakowie (MEK), wywodzące się w dużej mierze jeszcze z XIX i I poł. XX wieku. W ten sposób wystawa zyska dodatkowy wymiar czasowy.

W ramach realizacji projektu zostanie także wydane naukowe opracowanie w formie bogato ilustrowanego barwnego katalogu zbiorów opatrzonego obszernymi esejami wstępnymi dotyczącymi historii i etnografii Kosowa, w którym umieszczony zostanie także dodatkowo spis wszystkich obiektów z terenu Kosowa i Albanii znajdujących się w zbiorach PME i MEK.

Nadrzędnym celem projektu jest kształtowanie, w pierwszym rzędzie wśród dzieci i młodzieży, postawy zainteresowania, tolerancji i otwartości w stosunku do kultury innej niż rodzima, w szczególności kultury o silnych wpływach muzułmańskich, obciążonej w Europie wieloma negatywnymi stereotypami. Realizacja projektu ma na celu także otwarcie na dialog międzykulturowy oraz pogłębienie w społeczeństwie polskim wiedzy o mechanizmach kształtowania i podtrzymywania tożsamości kulturowej (m.in. w oparciu o prawo zwyczajowe) oraz przyczyn determinujących dawniej i obecnie powstawanie nowych państw w Europie i na świecie.

Zadania edukacyjne wystawy realizowane będą przez bardzo rozbudowany program uwzględniający:

  • serię wykładów popularno-naukowych dotyczących Kosowa i Albanii, prowadzonych przez wybitnych znawców problematyki.
  • przegląd filmów dokumentalnych poświęconych problematyce kulturowej Kosowa i Albanii – przewodnik po wystawie
  • lekcje i warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży

Specjalnie przygotowane zostaną, we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych (Zakład Pedagogiki Specjalnej) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, lekcje i warsztaty muzealne dla dzieci oraz młodzieży fizycznie i intelektualnie niepełnosprawnej.

Pokłosiem wystawy i towarzyszących jej działań edukacyjnych będzie konkurs fotograficzny oraz wystawa pokonkursowa ?Kosowo i Albania. Współczesność wobec tradycji? (październik/listopad 2012 r.). Konkurs adresowany będzie do fotografów-amatorów, szczególnie studentów, a w jury znajdą się profesjonalni fotograficy, m.in. z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (Katedra Fotografii Wydziału Komunikacji Multimedialnej).

Kurator wystawy

Jest nim pani Joanna Minksztym, doktor nauk etnologicznych (Wydział Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1994 r.). Ma ona wieloletnie doświadczenie akademickie i muzealne. Była stypendystką fundacji międzynarodowych, w tym Soros Foundation i Fulbright Foundation. W Muzeum Etnograficznym w Poznaniu pracuje od 1988 r., jest autorką wielu wystaw, dwóch publikacji książkowych oraz ponad 20 artykułów naukowych i popularno-naukowych.

Muzeum czynne:
Wt – czw. 09.00 – 15.00
Pt. 12.00 – 21.00
Sobota, niedziela 11.00 -18.00

Ceny biletów:
Normalny 7zł, a ulgowy 5zł,
W soboty wstęp wolny.

Na wernisaż w sobotę 22 października 2011 obowiązują zaproszenia.

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...