Konkurs w Muzycznym ponownie

Prezydent Ryszard Grobelny podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu w sprawie wyboru dyrektora Teatru Muzycznego. Prezydent przychylił się tym samym do rekomendacji swojego zastępcy, Dariusza Jaworskiego i zadecydował o ponownym ogłoszeniu konkursu. Co prawda komisja konkursowa najwięcej głosów oddała na Dariusza Taraszkiewicza, jednak jej przewodniczący, wiceprezydent Dariusz Jaworski był zdania, że żaden z kandydatów nie spełniał w stopniu najwyższym określonych przez komisję kryteriów przydatności na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu. I rekomendował prezydentowi ponowne rozpisanie konkursu.

x

Zobasz także

ICH CZWORO Gabrieli Zapolskiej

26 maja w Teatrze Wielkim podwójna dawka spektaklu „Ich czworo” w reżyserii Jerzego Stuhra. Na ...