Konkurs na wystawę

Galeria Miejska Arsenał ogłasza konkurs dla kuratorów na scenariusz wystawy towarzyszącej 7. Biennale Fotografii w Poznaniu do realizacji w terminie 23.09 – 31.10.2011.

REGULAMIN KONKURSU:

Przedmiot konkursu:
Praca konkursowa obejmuje scenariusz wystawy towarzyszącej 7. Biennale Fotografii, prezentującej dokonania współczesnych artystów, wraz z preliminarzem kosztów oraz dokumentem potwierdzającym zgodę zaproponowanych przez kuratora artystów na udział w wystawie.

Zakres problemowy:
Scenariusz musi być zgodny z tematem 7. Biennale, czyli ?MARGINESY??. Znak Zapytania postawiony jest, aby zachęcić uczestników i odbiorców do dyskusji na temat tego, co współcześnie stanowi centrum, a co jest jedynie (albo aż) marginesem życia społecznego i artystycznego oraz co stanowi punkt zainteresowania dzisiejszej fotografii. Dlatego interesujący nas temat podzielony został na trzy obszary. Galeria zadaje pytania, licząc na to, iż prace zaprezentowane na Biennale sprowokują do szukania na nie odpowiedzi.
1. marginesy historii:
Jaka jest dzisiaj pozycja przeszłości? Jak myślimy o statusie ?odrzucanych?, niechcianych dyskursach fotografii oficjalnej? Jakim obszarem wolności operowali artyści, by znaleźć własne pole ekspresji artystycznej?
2. marginesy sztuki:
Jaka jest relacja pomiędzy awangardową ?fotografią jako sztuką? a dzisiejszymi podejściami? Czy modernizm jest jeszcze dla nas ważny? Jaka sztuka dzisiaj jest marginalizowana?
3. marginesy zmysłów:
Jak doświadczamy dzisiaj fotografii? Czy jest ona dla nas procesem czy obrazem? Czym różni się spojrzenie kobiece od męskiego? Czy w naszym kontakcie z rzeczywistością potrafimy wyjść poza zmysł wzroku?

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do historyków, krytyków, teoretyków sztuki, kuratorów wystaw, artystów.

Terminy:

22.10.2010 ? ogłoszenie konkursu
28.02.2011 ? ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Galeria Miejska ?Arsenał?, Stary Rynek 6, 61-772 Poznań lub e-mail: arsenal@arsenal.art.pl z dopiskiem: 7. Biennale Fotografii_konkurs
2. Kwalifikacji prac dokona powołane przez organizatora jury w terminie do 15 marca 2011.
3. Uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora www.arsenal.art.pl oraz na stronie Biennale Fotografii: www.biennalefotografii.pl
5. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie wezmą udziału w konkursie.
6. Wyłoniona w konkursie wystawa zaprezentowana zostanie w czasie trwania 7. Biennale Fotografii w terminie od 23.09.2011 ? 31.10.2011.
7. Informacji na temat konkursu i Biennale udziela Zofia Starikiewicz, tel. 0-61 8529502 lub e-mail: arsenal@arsenal.art.pl.

Organizator:
Galeria Miejska ?Arsenał?
Stary Rynek 6
61-772 Poznań
www.arsenal.art.pl
arsenal@arsenal.art.pl
tel. 0-61 8529502

Rada programowa Biennale:
Marianna Michałowska
Zofia Starikiewicz
Maciej Szymanowicz

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...