Konferencja Operologiczna

Konferencja Operologiczna odbędzie się w dniach 15-17 marca 2015 w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Partnerzy: stowarzyszenie Opera Europa, Instytut im. Adama Mickiewicza, Instytut Muzyki i Tańca, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.Prapremiera współczesnej opery Space Opera, czyli mężczyzna, kobieta i…, skomponowanej przez Aleksandra Nowaka na zamówienie Teatru Wielkiego w Poznaniu, jest doskonałym pretekstem do zorganizowania Międzynarodowej Konferencji Operologicznej ? Opera współczesna i teatr muzyczny wobec przemian technologicznych, kulturowych i gospodarczych. Założeniem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania: * dlaczego warto komponować i wystawiać opery współczesne? * jak oswajać widza z operą współczesną? * jaka jest związana z tym rola nowoczesnej instytucji kultury? Wśród tematów poruszanych przez prelegentów i trakcie dyskusji pojawią się między innymi pytania o rolę i sposób realizacji scenicznej współczesnej opery, wyzwania, przed którymi stają twórcy oraz próba sytuowania tego zjawiska w Polsce i zagranicą. Celem konferencji będzie przede wszystkim przedstawienie wartości kulturotwórczej współcześnie komponowanych i wystawianych dzieł operowych, a także problemów związanych z ich realizacją. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, kompozytorzy, dyrygenci, reżyserzy, menedżerowie, przedstawiciele władz, którym podlegają instytucje kultury.

x

Zobasz także

15. MFF WATCH DOCS

Od 20 do 25 października we Wrocławiu odbywać się będzie się 6. American Film Festival. ...