Skowronki kończą sezon

Koncert podsumowujący sezon artystyczny Skowronków i Skowroneczków odbędzie się 3 czerwca o godzinie 18 w Sali Wielkiej CK Zamek. Wykonawcami będą wszystkie grupy chóralne: Małe SKOWRONKI i SKOWRONECZKI pod dyrekcją Julii Łynszy oraz grupa najstarsza – SKOWRONKI pod dyrekcją Alicji Szelugi. Przy fortepianie – Czesław Łynsza.
Data: 29.05.2018, godzina: 13:05:49.