Z czasów Mezopotamii

W sali wystaw czasowych na parterze Pałacu Górków jest dostępna wyjątkowa ekspozycja rodem z krainy "Żyznego Półksiężyca". Jeden ze starożytnych mitów opowiadał jakoby bóg Enki przekazał bogini Inannie niezwykły dar.
Podarunek ów miał wyróżniać mieszkańców Mezopotamii spośród innych ludzi. Była nim monarchia! W Sumeryjskiej Liście Królów czytamy: „…królestwo zeszło z nieba…”, dlatego w pojęciu mieszkańców Mezopotamii króla wybierali sami bogowie i polecali mu reprezentować się na ziemii. Enlil najważniejsze z bóstw sumeryjskiego panteonu chełpił się tytułem: „króla bogów” i „króla krajów”. Panujący z boskiego nadania władcy mogli na takiej podstawie opierać autorytet własnych rządów. Wystawa zabierze nas w przekrojową podróż po meandrach mezopotamskiej cywilizacji. Spróbujemy wspólnie prześledzić żmudnie odczytywane przez asyriologów wersety klinowych pism. Gliniane tabliczki pomogą nam w poznaniu niezwykłych tajemnic królewskiej alkowy. Wśród prezentowanych eksponatów pojawią się teksty kommemoratywne, korespondencja i pieczęci cylindryczne z różnych epok dziejowych Mezopotamii. Eksponaty obejrzymy dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Krakowie (Kolekcja Książat Czartoryskich), Muzeum Okręgowego w Toruniu i Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Nie zabraknie również tekstów należących do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Dla spragnionych wrażeń planujemy interaktywne multimedia, modne przed wiekami królewskie nakrycia głowy, a także wielkogabarytową gre królewską prosto z Ur! Sam Leonard Wooley skorzystałby z atrakcji! Wystawa będzie towarzyszyć nam od 13 kwietnia do 30 września 2018 roku. Wstęp po zakupie biletu wstępu na ekspozycje MAP. Kuratorami są: mgr Kamila Dolata-Goszcz i mgr Łukasz Bartkowiak Kto był królem, kto nie był królem-władcy starożytnej Mezopotamii - wystawa czasowa 13.04.18 - 30.09.18
Data: 26.04.2018, godzina: 10:24:00.