Najlepsze posnaniana wybrane

Laureatami Konkursu o nagrodę im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki o Poznaniu wydane w 2017 roku zostali:
• ks. Marian Lewandowski i Piotr Drozdowicz, autorzy książki Między muzeum a prezbiterium. Z księdzem Marianem Lewandowskim rozmawia Piotr Drozdowicz. Święty Wojciech Wydawnictwo
 • Michał Mencfel, autor książki Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
• Aleksander Przybylski, autor książki Abisynia. Osiedle na poznańskim Grunwaldzie. Wydawnictwo Miejskie Posnania.
Uroczystość wręczenia nagród oraz otwarcie wystawy Posnaniana 2017, na której prezentowane będą wszystkie nominowane książki, odbędzie się w Galerii Edwarda w środę 28 marca 2018 r. o godz. 16.00 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu przy pl. Wolności 19.
Data: 21.03.2018, godzina: 10:34:47.