Baczyński. Co jest we mnie.

Koncert piosenek do poezji Baczyńskiego w 97.rocznicę urodzin Poety. Premierowy koncert  piosenek do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

zgromadził  w październiku w Bibliotece tłumy wielbicieli poezji i piosenki. Z okazji 97. rocznicy urodzin Poety powtarzamy koncert, mając nadzieję, że teksty Baczyńskiego, muzyka i śpiew Jana Billerta oraz wiolonczela Antoniny Weber pozwolą kolejny raz przenieść  się w świat artystycznej wrażliwości.
22 stycznia godz. 18.00. Biblioteka Raczyńskich, sala 1
Data: 19.01.2018, godzina: 11:19:29.