Jaszczury jeszcze czekają

Podczas zebrania organizacyjnego zarządu Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów i Animatorów Kultury PTAAAK - organizatora festiwalu VIII edycji Festiwalu Niezależnej Twórczości Filmowej Osób Dojrzałych „WYŚCIG JASZCZURÓW” podjęto decyzję o przedłużeniu czasu na przekazywanie materiałów filmowych i fotograficznych na przegląd konkursowy.
Ostateczny termin, do którego można nadsyłać prace twórców minie w dniu 25 listopada 2017 o godzinie 24:00. Przypomnijmy iż w pokazie konkursowym mogą uczestniczyć filmy i fotografie zrealizowane przez autorów, którzy w dniu zgłaszania filmu lub fotografii mają ukończone co najmniej 60 lat. W przypadku pracy zbiorowej przynajmniej jeden z twórców musi mieć ukończone 60 lat. Dzieła zgłoszone na festiwal nie mogą być realizacjami komercyjnymi, dopuszcza się jednak prace realizowane przez niezależnych producentów i fotografików, które finansowane są lub współfinansowane ze środków publicznych. Filmy i fotografie nie mogą mieć charakteru promocyjnego lub reklamowego i muszą to być prace wyłącznie powstałe nie wcześniej niż 2006 r. Czas trwania filmu nie może przekraczać 60 min. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 filmy i 10 fotografii lub 3 cykle zdjęć. Nowością od VIII edycji festiwalu jest kategoria filmów sporządzonych za pomocą telefonu. Filmy w tej kategorii nie mogą przekraczać 30 minut. Termin nadsyłania prac wraz z kartą uczestnictwa upływa ostatecznie 25 listopada br.
   Filmy i fotografie należy zgłaszać pod adresem – POLSKIE TOWARZYSTWO ARTYSTÓW, AUTORÓW, ANIMATORÓW KULTURY PTAAAK , ul. Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań. Organizator nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie filmu lub fotografii. Organizator festiwalu powołuje dwie komisje kwalifikacyjne (jedną dla filmów, drugą dla fotografii) celem weryfikacji zgodności zgłoszonych prac oraz wyeliminowania prac o niskich walorach artystycznych , a także nie spełniających wymogów technicznych. Autor zgłaszający film lub fotografie na festiwal wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatną prezentację podczas projekcji konkursowej i innych imprez promujących Festiwal. Ponadto wyraża również zgodę na emisję 1,5 minutowego fragmentu filmu w telewizjach regionalnych i ogólnopolskich w celach promocyjnych festiwalu „WYŚCIG JASZCZURÓW”. Przegląd filmów, które zostaną przekazane do konkursu, odbędzie się w poznańskim kinie Muza w dniu 7 grudnia 2017 w godzinach 11 – 16. W dniu 8 grudnia br. odbędzie się w tym samym miejscu gala finałowa, w godzinach 14 – 16. Serdecznie zapraszamy.
Koordynator festiwalu  Bogusław Krupski;Prezes Towarzystwa PTAAAK Krzysztof Wodniczak
Data: 20.11.2017, godzina: 09:49:19.