Laboratorium sztuki- kontynuacja

Wystawa jest owocem cyklu warsztatów artystyczno-edukacyjnych, adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prezentowane prace powstały podczas cotygodniowych spotkań w pięciu placówkach z Poznania,
takich jak: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego, Dom Readaptacji Społecznej dla Rodzin Eksmitowanych MARKOT, Dom Readaptacji Społecznej i Noclegownia dla Osób Bezdomnych, Szkoła Podstawowa nr 82 im. Księcia Przemysła I,Dom Pomocy Społecznej na ul. Konarskiego.
    Organizatorem projektu jest Fundacja Serdecznik z Poznania. Galeria Atanazego, pl. Wolności 19 od 16 do 29 listopada 2017; wernisaż 15 listopada (środa) o godz. 17.30
Data: 14.11.2017, godzina: 19:30:00.