Najlepsze posnaniana 2016

Biblioteka Raczyńskich przypomina, że jeszcze tylko przez cztery dni można wysyłać zgłoszenia w konkursie o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza. Jak co roku BRzaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą książkę o Poznaniu i ludziach związanych z naszym miastem. Patronem nagrody jest Józef Łukaszewicz, pierwszy dyrektor Biblioteki Raczyńskich i autor monografii Poznania.

Na publikacje wyróżniające się wyjątkowym poziomem merytorycznym i edytorskim czekamy do 17 lutego 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Laureatów nagrody poznamy w marcu i wtedy też zaprosimy na wystawę wszystkich książek o Poznaniu wydanych w 2016 roku.
Data: 14.02.2017, godzina: 09:34:45.