Śniadanie Biznesowe Klubu Przedsiębiorczych Wielkopolan WALOR

Piątek 30.11.2012, w godz. 8.30 - 10.00
Śniadanie Biznesowe Klubu Przedsiębiorczych Wielkopolan WALOR
Temat: Etos pracy organicznej na nowe czasy
Miejsce: Cafe Misja CK Fara


Nasz gość:

Paweł Leszek Klepka – prezydent Unii Wielkopolan. W latach 1998-2002 I Wiceprezydent Miasta Poznania. Działacz społeczny i kulturalny, od ośmiu lat prowadzący profesjonalny klub koszykówki kobiet INEA AZS Poznań. Aktualnie prywatny przedsiębiorca.

Spotkania w gronie męskim, od 22 do … lat.


Warto zabrać trochę wizytówek.


Plan:

8.30 – przywitanie, zamawiamy coś z menu :),
8.40 – lektura klubowa (promocja ciekawej książki) oraz wymiana wizytówek, krótkie autoprezentacje uczestników (firm, instytucji, inicjatyw, osób),
9.00 – temat wiodący – wystąpienie zaproszonego gościa oraz śniadanie i dyskusja o temacie dnia,
9.50 – rekomendacje i sprawy organizacyjne,
10.00 – zakończenie.

Wstęp wolny

Data: 28.11.2012, godzina: 15:57:20.