Ignorowanie i ignorancja

Nieoczekiwanie sporo trudności sprawiają Polakom słowa ignorancja i ignorować. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nie ma między nimi takiego związku jak np. z tolerancją i tolerowaniem. Ignorancja to po prostu brak wiedzy, nieuctwo. Ignorować z kolei znaczy świadomie czegoś, lub kogoś nie zauważać, ignorować. Co jeszcze?
Ignorancja pana X
wcale nie oznacza tego, iż lekceważy on daną kwestię, lecz że brakuje mu odpowiedniej wiedzy na określony temat. To straszny ignorant można powiedzieć wyłącznie o niewykształconym panu X, który jest nieukiem.

Pan X ignoruje natomiast znaczy, iż zły pan X, dajmy na to, nie reaguje na czyjeś prośby, ani nie odpisuje na skargi.

Uwaga:
Jak mamy powiedzieć o kimś, kto lekceważy sobie wszelkie polecania?
Można i w zasadzie trzeba zgodzić się na określenie ignorant.
Podobnie dzieje się z pasjonatem. Jest to zarówno człowiek łatwo wpadający w pasję, w zdenerwowanie, jak i ktoś ogarnięty pasją, który zbiera np. stare nożyczki, albo karty do gry.

x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...