Erystyka w sali sądowej

?Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej? to tytuł opracowania monograficznego, które wydało Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Bydgoszczy. Powstało ono po konferencji poświęconej temu tematowi, jaka odbyła się 1 czerwca 2012 roku. Tom podzielono na trzy części.W pierwszej znajdują się artykuły prof. Katarzyny Rymarczyk z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, aktora Wiesława Kowalskiego i dr Emilii Kubickiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dotyczące ogólnych aspektów kultury żywego słowa i kultury języka. W kolejnej zamieszczono teksty dr Sebastiana Żurowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr. hab. Oktawiana Nawrota, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, dr. hab. Macieja Wróblewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i prof. dr. hab. Jerzego Zajadły z Uniwersytetu Gdańskiego, koncentrujące się wokół zagadnień językowych w praktyce prawniczej: leksykografii, logiki, retoryki, erystyki czy roli łaciny w języku prawniczym. Ostatnia część poświęcona jest warunkom efektywnej komunikacji językowej uczestników procesu sądowego. Piszą na ten temat dr Dariusz Kala z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Roman Sądej, sędzia Sądu Najwyższego i Jacek Grela, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Artykuły przekazują cenne treści dotyczące wystąpień począwszy od zasad prawidłowego oddychania i artykułowania dźwięków, tempa wypowiadanych słów ? stąd artykuły prof. Rymarczyk i aktora Wiesława Kowalskiego, po poprawność językową, sposoby korzystania ze słowników w pracy prawnika, czy uwzględnianie wskazań logiki, która jest konieczna w pracy prawnika. Czytelnik znajdzie tu także wskazówki jak umiejętnie stosować zasady retoryki i erystyki ? czyli sztuki prowadzenia sporów, w której najważniejsze jest przekonanie interlokutora do swoich racji a nie wspólne dochodzenie do prawdy. Prof. Zajadło tłumaczy w swoim tekście, że odwoływanie się do terminologii łacińskiej jest warsztatową koniecznością w pracy prawnika. Cennych informacji dostarczają także artykuły mówiące o warunkach efektywnej komunikacji. Monografię wydano pod redakcją Dariusza Kali i Emilii Kubickiej. Recenzentami tomu byli profesor nauk prawnych Stanisław Waltoś i językoznawca dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak.
Źródło:adwokatura.pl

x

Zobasz także

Prahistoryczna Macedonia w Archeologicznym

Eksponaty obrazujące codzienne życie w prahistorycznej Macedonii ? pochodzące ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Salonikach ...