Dodatkowe dofinansowanie kultury

W odpowiedzi na duże zainteresowanie organizacji pozarządowych, pragnących ubiegać się o dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury w drugim półroczu 2014 roku, Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył dodatkowe środki w kwocie 350 tys. zł na organizację drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2014. Na konkurs wpłynęło 107 wniosków. 24 lipca 2014 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził w formie uchwały do realizacji 38 zadań na łączną kwotę 350 tys. zł, z czego dofinansowanie otrzymało: 25 zadań realizowanych przez stowarzyszenia na kwotę 235,5 tys. zł, 12 zadań realizowanych przez fundacje na kwotę 109,5 tys. zł oraz 1 zadanie realizowane przez pozostałe podmioty na kwotę 5 tys. zł. Listę podmiotów, które otrzymały dotację można znaleźć na: http://www.bip.umww.pl/portal?id=2587338.
Przypomnijmy, że w marcu tego roku Zarząd zadecydował o przekazaniu wsparcia finansowego podmiotom, które ubiegały się o dotację w ramach pierwszej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2014. Wówczas była to kwota 2,6 mln zł.
Anna Parzyńska- Paschke Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Biuro Prasowe 61 – 713 Poznań Al.Niepodległości 18 e:mail rzecznik@umww.pl te./fax 61 626 6672

x

Zobasz także

15. MFF WATCH DOCS

Od 20 do 25 października we Wrocławiu odbywać się będzie się 6. American Film Festival. ...