Dlaczego „Noce i dnie””

Ten tak sławny tytuł wydaje się być błędem. Dlaczego? Bowiem odnosimy wrażenie, że poprawną formą w bierniku liczby mnogiej od słowa dzień po prostu są dni.

Podobny problem pojawia się z wieloma innymi rzeczownikami, np. postać. Mówimy trzeba uznać je za postaci równoprawne i możemy też powiedzieć trzeba uznać je za postacie równoprawne. Wobec całego tego galimatiasu nie wiemy tak naprawdę która forma jest prawidłowa. Wydaje się, że obie, a może jednak tylko pierwsza? Choć możliwe jest też, że poprawna jest właśnie druga?

Jak jest?
Forma „postaci” jest starsza, ale na pewno poprawna i historycznie umotywowana. Przecież mówimy także kości, sieci, części, pieśni, nici, pięści, a nie: koście, siecie, częście, pieśnie, nicie, pięście. Jednak w większości rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych spółgłoską miękką częściej używa się biernika z końcówką –e. Mówimy przecież osie, dłonie, wsie. Dlatego niekiedy słyszy się postacie zamiast postaci. Co do tytułu ?Noce i dnie?, to po liczebnikach (dwa, trzy, cztery...) zawsze mówimy i piszemy dni.

Dlatego można przypuszczać, iż w tytule „Noce i dnie” Maria Dąbrowska wybrała formę dnie, ponieważ po prostu występuje ona z drugim wyrazem ? Noce ? a on kończy się na -e.

x

Zobasz także

Zadziać się

Coraz powszechniej słyszymy, że używa się czasownika zadziać się jako synonimu wydarzyć się. Nie do ...