Cyfrowa Konferencja w Krakowie dla wszystkich

Fundacja ?Wirtu@lna Kultura?, której misją jest propagowanie wiedzy na temat kultury i prawnych aspektów z nią związanych, zaprasza wszystkich chętnych i zainteresowanych tymi tematami 15 listopada 2011 na ogólnopolską Konferencję: ?Prawo w działalności instytucji kultury ? jak działać zgodnie z prawem i nie zwariować”. Odbędzie się ona w Krakowie, w restauracji „Wierzynek? na Rynku Głównym 15.

?Wirtu@lna Kultura? istnieje po to, aby rozpowszechniać trudną wiedzę prawniczą związaną z pięknym światem kultury, a najłatwiej robić to organizując tematyczne konferencje. Wszystkiego o Fundacji i szczegółów jej działalności można dowiedzieć się na stronie: www.wirtualnakultura.pl. Znaleźć tam można zapowiedzi tematów konferencyjnych na rok 2011 wraz ze szczegółowymi planami konferencji. Istnieje także możliwość, w dziale Archiwum, poczytania o historycznej już „I Ogólnopolskiej Konferencji – prawne aspekty rozpowszechniania treści w cyberprzestrzeni”. Co najważniejsze można też nadsyłać propozycje interesujących tematów. Każda konferencja, ukazuje w sposób holistyczny daną problematykę. Nacisk za każdym razem kładziony jest na praktyczny aspekt przekazywanych informacji przez prelegentów. Zawsze są nimi eksperci z danych dziedzin.

Rok 2011 to rok wielu zmian w prawie. Niektóre z nich mają charakter rewolucyjny jak np. ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej. Poza tym znowelizowano szereg przepisów, m.in.: prawo pracy, prawo autorskie, czy prawo zamówień publicznych. Wprowadzono także wiele zmian do ustawy o partnerstwie prywatno ? publicznym oraz uchwalono Kodeks Sponsoringu Kultury. To wszystko sprawia, że koniecznym jest przestrzeganie znowelizowanych regulacji prawnych. A w prawie nic nie jest oczywiste!

Zamówienia publiczne w instytucji kultury ?specyfika prac twórczych i artystycznych. Czas pracy w kulturze ? święta i dni wolne, system pracy podstawowy, zrównoważony, nienormowany czas pracy ? czyli co wybrać, by działać legalnie? Jak to naprawdę jest z VAT-em w instytucjach kultury? E- kultura czyli aspekt prawny kultury on-line (rozpowszechnianie wizerunków w sieci, prawa autorskie na stronach WWW, Facebook, Twitter itp. a prawo) – co jest legalne, a co nielegalne? Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich ? czy kończy się to w więzieniu? Jak rozliczać podatki w instytucji kultury ? czy są jakieś zwolnienia podatkowe? Jakie istnieją ?kruczki prawne?, które można wykorzystać w pracy w instytucji kultury?

Aby poznać odpowiedzi na te pytania, można wziąć udział w jedynej w Polsce Konferencji poświęconej w całości prawu w kulturze, podczas której poruszone będą najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, prawa reklamy i podatków w kulturze. Konferencyni prelegenci obsługują instytucje kultury, pracują w działach zamówień publicznych. Poruszą oni m.in. kwestie związane z cyber-przestępstwami, dozwolonym użytkiem publicznym, zabezpieczeniem i przetwarzaniem dowodów elektronicznych oraz oceną dowodów w postępowaniu karnym. Konferencja ma wymiar bardzo praktyczny ? wszyscy prelegenci, z autopsji, znają problemy związane z zagadnieniami cyber-prawa.

Koszt:

550 zł.

Zgłoszenia:
Należy je pobrać ze strony Fundacji, wydrukować, uzupełnić i przesłać na nr faxu: 12 431 08 50. Można też skontaktować się z Fundacją telefonicznie: (12) 431-08-50, albo 606 750 170. Adres e-mailowy: kontakt@wirtualnakultura.pl.

PROGRAM KONFERENCJI ?PRAWO W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY ? JAK DZIAŁAĆ ZGODNIE Z PRAWEM I NIE ZWARIOWAĆ”:

9.30 – Rejestracja uczestników.

10.00 ? ?Zamówienia publiczne w instytucji kultury?: Instytucje kultury i ich specyfika w kontekście zamówień publicznych, Prace artystyczne i twórcze ? zamówienia z wolnej ręki, Usługi kulturalne i ich nie priorytetowość w zamówieniach publicznych ? uproszczone procedury, udogodnienia procedury, zagrożenia i niebezpieczeństwa, Prace projektowe i procedura konkursowa, Mityczne 14.000 euro ? co się z tym wiąże?, Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kulturze ? step by step, Umowy w zamówieniach publicznych ? na co zwracać uwagę.

11.00 – mec. Monika Brzozowska ? adwokat, partner w kancelarii PD&B
?E- kultura, czyli prawo w Internecie w kontekście instytucji kultury?: Utwór i jego ochrona w cyberprzestrzeni, Portale społecznościowe a rozpowszechnianie wizerunków w sieci, Biblioteka wirtualna ? jak działać legalnie?, Skanowanie treści w instytucjach oświatowych i edukacyjnych, Strona WWW jako prasa?, Dozwolony użytek on-line w służbie kultury ? omówienie ?kruczków prawnych”, które można wykorzystać w codziennej pracy.

12.00 – Lunch.

13.00 – ?Gospodarka finansowa w kulturze – przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych?: Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych – zasady i zakres, Podmioty ponoszące odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny ? kto, za co i na jakich zasadach odpowiada, Kompetencje nadzorcze ? nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, Naruszenie dyscypliny o najczęściej popełniane błędy.

13.30 – ?Podatki w instytucji kultury?: Przychody i koszty instytucji kultury, Podatek dochodowy w kulturze, Podatek VAT Zwolnienia i ulgi podatkowe dla instytucji kultury, Podatek w zakresie reklamy i sponsoringu ? jak to wszystko rozliczyć?

14.45 – Przerwa kawowa.

15.00 – ?Prawo pracy i czas pracy w instytucji kultury?: Zasady wynagradzania pracowników kultury, Pracownik kultury ? stały etat czy outsouring?, Kodeks pracy i jego zastosowanie dla pracowników instytucji kultury, Czas pracy pracowników instytucji kultury po nowelizacji w 2011, Prawa autorskie ?kulturalnych” pracowników.

16.30 ? ?Organizacja imprezy masowej ? o czym trzeba pamiętać??: Obowiązki Organizatora imprezy, Służby porządkowe publiczne a służby Organizatora, Zezwolenia na imprezę masowa ? powody odmowy wydania, Regulamin imprezy masowej, O czym warto pamiętać?, Na co zwrócić uwagę przy organizacji imprezy masowej?

17.00 – Podsumowanie Konferencj ? mec. Monika Brzozowska, mec. Jerzy Pasieka – Zakończenie Konferencji, rozdanie certyfikatu.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...