Arsenał intelektualnie o filmach

We wtorek 24 maja 2011, o godz. 18.00 w Galerii Miejskiej Arsenał na Starym Rynku 6 (tel. 61 852 95 01 lub 02) w cyklu ?Medialne transpozycje? odbędzie się kolejny wykład pani dr Marty Kosińskiej pt. ?Film ? intelektualny eksperyment?, w którym spojrzeć będzie można na film właśnie jako na gospodarnie wygrodzoną przestrzeń wolnego eksperymentu. Wstęp wolny.

Obok silnie spersonalizowanych postaw artystycznych na gruncie powojennej awangardy filmowej usytuował się model twórczości intelektualnej. Konstrukt autora wyposażonego w zmitologizowaną biografię ustępuje w nim miejsca szczególnie drobiazgowej separacji osobowości i jej artystycznego wytworu.

MEDIALNE TRANSPOZYCJE to cykl spotkań łączących formę wykładu z projekcją filmową, poświęconych audiowizualnym praktykom artystycznym w Stanach Zjednoczonych od lat 40. do 80. XX wieku. Spotkania sproblematyzują moment medialnej transpozycji, jaka zaszła w obrębie dwóch różnych technologii: filmu i wideo jako zmiany kulturowej. Tym samym pokażą specyfikę dzieła audiowizualnego w szerokim uwikłaniu kontekstualnym, a więc nie tyle jako fragment historii sztuki, ale raczej opowieść o dynamice kultury, którą określamy mianem artystycznej.

Dr Marta Kosińska
– adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną, w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią pierwszej i drugiej awangardy filmowej, teorią komunikacji, metodologią badań kulturoznawczych, orientacją performatywistyczną w humanistyce, kulturowymi aspektami nowych mediów.

Koordynacja:
Anna Czaban, kontakt:
anna.czaban@arsenal.art.pl,
tel. 061 8529502.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...