Więźniowie wracają na scenę

Od 13 do 17 kwietnia odbędzie się jedyny w Polsce Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. Prezentacje konkursowe odbędą się w Teatrze ósmego Dnia, Teatrze Polskim w Poznaniu, Teatrze Nowym, Centrum Kultury Zamek. Areszt Śledczy w Poznaniu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędem Miasta w Poznaniu.
Założeniem konkursu jest upowszechnianie kultury teatralnej i literackiej wśród osób pozbawionych wolności, ich rozwój aktywności twórczej oraz dbałość o kulturę słowa. Prezentowany konkurs ma innowacyjny charakter i pozwala wnieść nowe treści oraz rozwiązania do obecnie funkcjonującego systemu penitencjarnego. W konkursie bierze udział 10 zespołów teatralnych z całej Polski (Zakładu Karnego w Wierzchowie Pomorskim, Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu, Zakładu Karnego w Kwidzynie, Zakładu Karnego w Grudziądzu, Zakładu Karnego w Nowym Sączu, Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie, Zakładu Karnego w Przytułach Starych, Aresztu Śledczego w Poznaniu oraz Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu). Podobnie jak w ubiegłym roku poza konkursem wystąpi grupa teatralna z Ośrodka dla Bezdomnych w Szczepankowie. Konkurs uświetnią aktorzy Teatru Nowego czytać będą reportaże powstałe jako rezultat warsztatów Włodzimierza Nowaka z osadzonymi w Areszcie Śledczym w Lesznie – Listy na wolność Partnerami projektu są Teatr ósmego Dnia, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Nowy w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym przez Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Patronat medialny objęły Wielkopolska Telewizja Kablowa spółka z o.o., Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Poznaniu oraz Radio Afera. Program konkursu w Teatrze Polskim w Poznaniu: 15 kwietnia ? Teatr Polski w Poznaniu 16.00 ? występ teatru z Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu ?Protezownia? ze spektaklem ??Otwórz drzwi snom? (grupa żeńska) 17.00 ? występ teatru z Zakładu Karnego w Przytułach Starych ?alibi? w spektaklu ?Upadłe anioły Powstają? (grupa męska) 18.00 ? występ teatru z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu ?Próba? w spektaklu ?Nasze kartoteki? (grupa męska) Spektakle obejrzeć można na podstawie otrzymanego zaproszenia oraz po okazaniu wejściówki (bezpłatnej), którą można otrzymać w Teatrze Polskim w Poznaniu, Teatrze ósmego Dnia w Poznaniu, w Teatrze Nowym w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek od dnia 26.03.2015.

Więźniowie wracają na scenę

Od 13 do 17 kwietnia potrwa II Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. Organizatorem festiwalu jest Areszt Śledczy w Poznaniu. Spektakle odbędą się w Centrum Kultury Zamek, Teatrze Nowym, Teatrze Polskim oraz Teatrze 8 Dnia. Finał w CK Zamek.
Akces zgłosiło 11 zespołów teatralnych, które tworzą skazani i skazane odbywajacy karę więzienia. Pierwszy przegląd zakończył się niebywałym sukcesem i organizatorzy spodziewają się, że druga edycja festiwalu tetralnego więźniow także przyniesie satysfakcję i aktorom i publiczności.

x

Zobasz także

Wszystko wiąże się z kobietą…

O doznaniach towarzyszących tworzeniu oraz co można wyssać z mlekiem matki rozmawiamy z rzeźbiarzem Antonim ...