Spotkanie z ceramiką

W Centrum Kultury Zamek w sobotę, 12 marca 2011, w godz. 16.00-18.00 (dzieci) i 18.30-20.30 (młodzież i dorośli) w sali 21 w Pracownii Ceramiki i Rzeźby miejsce mieć będą warsztaty plastyczne Grzegorza Olecha, asystenta w pracowni Ceramika w Architekturze na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, pt. ?Ceramika wczoraj ? ceramika dzisiaj?.
Grzegorz Olech zajmuje się ceramiką artystyczną i rzeźbą. Swe prace realizuje w takich materiałach jak glina szamotowa, masa kamionkowa lejna oraz porcelana.

Warsztat plastyczny Grzegorza Olecha: ?Ceramika wczoraj – ceramika dzisiaj? jest próbą konfrontacji tego jak ceramika zmieniała się na przestrzeni historii. Ma na celu pokazać wspólne cechy, jak i różnice dzielące dawną a współczesną ceramikę. Cechą wspólną jest przede wszystkim jej użytkowość, a zupełną nowością jest ceramika artystyczna nie mająca na celu użytkowości. Uczestnicy warsztatu mają więc szerokie spektrum działania, mogąc pokazać dawny albo współczesny sposób myślenia o ceramice, jak również pokazać różnice lub podobieństwa, a także stworzyć własny język projektowania ceramiki.

Istotą zrozumienia ceramiki jako dziedziny sztuki jest poznanie materii oraz żywiołów odpowiedzialnych za jej powstawanie. Ceramika mnie osobiście jawi się także, jako nieustający eksperyment z formą i kolorem. To one bowiem tworzą spójną całość, tej ciągle odkrywanej dziedziny sztuki.

Grzegorz Olech

Bilety:
Dzieci – 10zł; młodzież i dorośli – 15zł.

x

Zobasz także

Jak napisać kryminał

Kolejne spotkanie w Herbaciarni Bibliotece Raczyńskich 7 stycznia we wtorek o godz. 17. Herbaciarnia Biblioteki ...